Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
sobota 21 styczeń 2017

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje.

 • W dniach 16 - 31 stycznia 2017 r. zostaną przeprowadzone ankiety koniunktury w gospodarstwach rolnych.

 • Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach przez rolników dotyczącej aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.

 • W dniach od 2 stycznia do 29 lutego 2017 r. zostaną przeprowadzone badania na temat kształcenia dorosłych.
 • W każdym miesiącu 2017 roku zostaną również przeprowadzone badania budżetów gospodarstw domowych, badania kondycji gospodarstw domowych i badanie aktywności ekonomicznej ludności.


Badania i ankiety realizowane są przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego, jak również telefonicznie.

Ankieta urzedu statystycznego 2017 1 Ankieta urzedu statystycznego 2017 2 Ankieta urzedu statystycznego 2017 3

Towarzystwo Miłośników Marklowic podsumowało rok.

TMM swieta 2016 429 grudnia 2016 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Marklowic na VIII świąteczno-nowo-rocznym spotkaniu w Domu Przyjęć „Duet” podsumowali mijający rok. Rok bogaty w wydarzenia. Prezes TMM, pan Józef Kłosok, nakreślił również zarysy planu na rok przyszły.

Obecny na spotkaniu wójt gminy Marklowice, pan Tadeusz Chrószcz bardzo wysoko ocenił pracę stowarzyszenia a jego powstanie przed 15-laty określił jako „strzał w 10”.

Spotkanie przebiegało na wspólnym śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Jan Cichy a także wspomnieniach przy multimedialnym pokazie „Przeżyjmy to jeszcze raz” ze spotkań, prelekcji i wyjazdów organizowanych przez TMM dla mieszkańców Marklowic.

TMM swieta 2016 1 TMM swieta 2016 2 TMM swieta 2016 3

Rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejsza dekorację świąteczno - noworoczną"

Do konkursu zgłoszono rekordową ilość posesji. W tym roku było ich aż 11. W dniu 5 stycznia 2017 r. komisja w składzie:

 • Teresa Machnica - przewodnicząca,
 • Piotr Zając - zastępca przewodniczącego,
 • Halina Sładek - członek komisji,
 • Mariusz Kominek - członek komisji,
 • Marcin Burszczyk - członek komisji,

dokonała jednorazowych oględzin posesji, podczas których były oceniane następujące elementy otoczenia domu:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • atrakcyjność elementów świąteczno - noworocznych,
 • ozdoby efektowne nocą i w ciągu dnia,
 • nawiązanie do tradycji,
 • ogólny porządek i ład posesji.

W konkursie wygrała posesja Państwa Sabiny i Adama Dragi. Jak Pani Sabina przyznaje, już w listopadzie rozpoczęła starania przygotowujące posesję do konkursu, wykonanie stroików, porządkowanie i przystrajanie. Zaś instalacja oświetlenia świątecznego przypadła w udziale Panu Adamowi.

Drugie miejsce zajęli Państwo Gabriela i Dariusz Urbaczka zaś trzecie miejsce przypadło Państwu Anecie i Piotrowi Nowak.

W dniu 12.01.2017 r. Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Teresą Machnicą, dokonali wręczenia nagród wygranym.

Zaznaczyć trzeba, że pomimo tego, iż regulamin nie przewidywał wyróżnień, to podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu za dbałość o estetykę swoich posesji a co za tym idzie za upiększanie naszej gminy.

oswietlenie 2017 1miejsce
1 miejsce
oswietlenie 2017 2miejsce
2 miejsce
oswietlenie 2017 3miejsce
3 miejsce
oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 1 oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 2 oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 3
oswietlenie 2017 dekoracje 2 oswietlenie 2017 dekoracje 1 oswietlenie 2017 dekoracje 3

Konkurs - "Wybieram Wybory"

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Regulamin i szczegóły konkursu na stronie: Wybieram Wybory

plakat-wybieram-wybory

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

empatia logoMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych.

W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017 r.

W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń. Realizacja zmian drugiego etapu planowana jest w II kwartale.

Ponadto informuje się, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING i Millennium.
W 2017 r. planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.

Konsultacje społeczne w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej

Wójt Gminy Marklowice zarządza, co następuje:

1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień
    i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej

2. Konsultację przeprowadza się w celu poznania opinii na temat  wyżej wskazanej Uchwały

Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2017 r.
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 20 stycznia  2017 r.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie  na stronie BIP Gminy Marklowice www.marklowice.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pion Spraw Społecznych Urzędu Gminy.

Opinie należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.

Wójt Gminy Marklowice informuje, iż w dniach od 9.01.2017 r. do 23.01.2017 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Marklowice dotyczące projektu uchwały w sprawie: programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017.

Uwagi i opinie do projektu można składać do 23.01.2017 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w temacie proszę wpisać konsultacje społeczne.

Projekt uchwały (.doc)

Ferie 2017 w Gminie Marklowice

ferie 1„Bezpieczne ferie 2017 ” pod takim hasłem odbywają się tegoroczne ferie w Gminie Marklowice.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w dniach od 16.01 – 20.01.2017

Wyjazdy na basen
Zajęcia na sali gimnastycznej
Zajęcia świetlicowe

Wyjazdy do Domu Kultury w Boguszowicach:

 • Seanse filmowe
 • Zumba dla dzieci
 • Warsztaty teatralne
 • Warsztaty astronomiczne z elementami języka angielskiego

Szkoła Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego od 23.01 – 26.01.2017

Wyjazdy do Fikolandii w Wodzisławiu Śl.
Warsztaty plastyczne „Wesoła zima”
Zabawy i konkursy sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch – popieramy każdy ruch”

Gimnazjum im. M. Gruchmanowej 16.01. – 19.01.2017

Wyjazd na kręgle
Wyjazd  do kina  CINEMA CITY  w  Rybniku
Wyjazd na lodowisko
Zajęcia SPORTOWO  -  WARSZTATOWE

ferie 2 ferie 3 ferie 4

W tym:

 • Warsztaty  kulinarne „Fantazje szaszłykowe”
 • Konkurs kulinarny z uczniami ZSE z Wodzisławia Śl.
 • Turniej tenisa stołowego
 1. Dla dzieci i młodzieży przygotowany będzie posiłek.
 2. Zapisy i bliższe informacje w szkołach.
 3. Organizatorem Ferii są Szkoły oraz  Gmina Marklowice. Ferie sfinansowane są z budżetu Gminy a bilety wstępów pokrywają rodzice.
 4. Ponadto dzieci mogą korzystać ze sztucznego lodowiska  na  Słonecznej Wyspie, gdzie wstęp jest bezpłatny.

Więcej artykułów…

 1. Wycinka drzew
 2. Do Siego Roku!
 3. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 4. Wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego
 5. Zmiany w wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego

Strona 1 z 20

 

morawskie wrota

logo euroregion silesia
mzwik

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00