Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 19 styczeń 2017

Konsultacje społeczne w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej

Wójt Gminy Marklowice zarządza, co następuje:

1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień
    i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej

2. Konsultację przeprowadza się w celu poznania opinii na temat  wyżej wskazanej Uchwały

Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2017 r.
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 20 stycznia  2017 r.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie  na stronie BIP Gminy Marklowice www.marklowice.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pion Spraw Społecznych Urzędu Gminy.

Opinie należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.

Wójt Gminy Marklowice informuje, iż w dniach od 9.01.2017 r. do 23.01.2017 r. zostaną przeprowadzone  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Marklowice dotyczące projektu uchwały w sprawie: programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017.

Uwagi i opinie do projektu można składać do 23.01.2017 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w temacie proszę wpisać konsultacje społeczne.

Projekt uchwały (.doc)

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Marklowice

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym  przy przyjęciu   kandydatów   zamieszkałych   poza  obwodem   do  publicznej   szkoły  podstawowej  prowadzonej przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 16 stycznia 2017 r. bezpośrednio do Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71 lub przesłać droga elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, artykuł, paragraf, punkt) wraz z uzasadnieniem i propozycjami zmian.
  4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Marklowice w sprawie opłaty za przedszkole na 2017

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 03 stycznia 2017 r. bezpośrednio do Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71 lub przesłać droga elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, artykuł, paragraf, punkt) wraz z uzasadnieniem i propozycjami zmian.

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach.


Projekt uchwały

Strona 1 z 7

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00