Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 19 styczeń 2017

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Marklowicach

Czym jest zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na jakiej podstawie działa zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na mocy art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kto wchodzi w skład zespołu interdyscyplinarnego?

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego określa

Uchwała Nr VIII/34/11 Rady Gminy Marklowice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Skład zespołu interdyscyplinarnego.

Przewodniczący zespołu:

Jarosław Musiolik – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach

(tel. służbowy 324550367)

Z-ca przewodniczącego zespołu:

Gabriela Pośpiech – Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach

(tel. służbowy 324550684)

Członkowie zespołu:

Magdalena Siekierka - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śl.
(tel. (32) 4537254)

Czesława Somerlik – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marklowicach (tel. służbowy 324592805)

Justyna Łużniak – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl. (tel. służbowy 324288795)

Beata Kuśka – NZOZ HIPOKRATES Praktyka Lekarska

(tel. służbowy 324550323)

Zadania zespołu interdyscyplinarnego.

Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1)   diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)   podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)   inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)   rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym;

5)   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00