Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 25 kwiecień 2017

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 24 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00,  w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice, odbędzie się posiedzenie komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice.

Temat wiodący: Szkody górnicze.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji  SSP i   ITR z dnia 23 marca 2017 r.

4 . Tematyka:

4.1. Szkody górnicze – spotkanie z przedstawicielami kopalni Jankowice i Marcel.

4.2. Podsumowanie „Akcji zima”.

5.  Zaopiniowanie sprawy:

a) sprzedaży działek przy ul. P. Musioła oraz ul. Jankowickiej (na terenie SAG),

b) wprowadzenia stawki czynszu dla gruntów pod obiekty w budowie, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

6. Rozpatrzenie pisma w sprawie:

a) zgłaszania kadydatów na członków Rady Nadzorczej PWiK w Wodzisławiu Śl.

7. Do wiadomości: Uchwała Gminy Kobiór w sprawie: poprawy jakości powietrza.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 23 marca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 marca 2017r.,  o godz. 16.00 w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice, odbędzie się posiedzenie komisji Spraw Społecznych oraz Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porzadek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR w miesiącu lutym b.r.

4 . Temat:  Gminna Biblioteka Publiczna.

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Sprawozdania Finansowego z działalności Instytucji Kultury za 2016 r.”

b) przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.

c) określenia gatunków drzew, do których nie stosuje się przepisów art.83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz okreslenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

6. Rozpatrzenie pisma mieszkańców w sprawie :

a) placu zabaw na os. Kolorowym 13 – z dn. 06.03.2017r.

b) uzupełnienia oświetlenia na ul. Astrów i ul. Kilińskiego.

c) wykreślenia przez Gminę prawa służebności drogowej - wniosek p. St. i Krystyny Luks.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 23 lutego 2017 r.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. o godz. 16.00, na sali 204 budynku Urzędu Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR z dnia 12 stycznia 2017 r.

4. Temat:
4.1. Zakres remontu budynku przy Osiedlu Kolorowym.
4.2. Przedstawienie projektu adaptacji byłego przedszkola – godz. 16.30.
4.3. wprowadzenia abonamentu dla użytkowników przydomowych oczyszczalni oraz najmu pawilonu gastronomicznego.

5 . Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy za najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice.
b) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych w dniu 21 lutego 2017 r.

Informujemy, że w dniu 21 lutego o godz. 16.00 w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice (1 piętro) odbędzie się posiedzenie komisji Spraw Społecznych rady Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP z dnia 12 stycznia 2017r.

4 . Tematyka:

4.1. Działalność w zakresie promocji

4.2. Organizacje i stowarzyszenia – prezesi stowarzyszeń i Pion SSP,

4.3. Kluby sportowe – prezesi klubów

4.4. Straż Pożarna

5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

b) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez Gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

c) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

6. Rozpatrzenie pism:

a) dyrektora Powiatowego Publicznego ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. - w sprawie dotacji. 

b) pismo poparcia Starosty Powiatowego dla powyższej sprawy.

7. Wolne głosy i wnioski.

8 . Zamknięcie posiedzenia komisji.

Informacja o posiedzeniu komisji Spraw Społecznych oraz komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w dniu 12 stycznia 2017 r.

Informujemy, że najbliższe posiedzenie komisji Spraw Społecznych i komisji Infrastruktury Technicznej

i Rozwoju odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r., o godz. 16.00, w sali 204 Urzędu Gminy Marklowice.

W załączeniu proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP i ITR z dnia 7 grudnia 2016r.

4 . Tematyka:
- Komisja Spraw Społecznych:
4.1. Omówienie organizacji zajęć szkolnych dla SP-1 i SP-2 na basenie – ref. dyr. SP-1 i SP-2
4.2. Przedstawienie stanowiska Komisji ds. Oświaty w sprawie reformy gimnazjum.

- Komisja ITR:
4.3. Plan zamierzeń inwestycyjnych do końca 2018 r. z propozycja zmian regulaminu dot. wymiany pieców ekologicznych – ref. Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz.
4.4. Ustalenie lokalizacji siłowni w dzielnicach gminy Marklowice.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

b) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Akademia Wyobraźni, prowadzonego przez Gminę Marklowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

c) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice.

d) udzielenia dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2017.

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Marklowice.

7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Strona 1 z 7

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00