W dniu 10.07 br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Marklowicach.
Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Marklowice Tadeusz Chrószcz wraz z Sekretarzem Gminy Henrykiem Siedlaczkiem jak również Wiceprezes Zarządu Województwa Śl. druh Jerzy Szkatuła oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Wodzisław Śl. druh Jan Czyżak i kapelan Ks. Janusz Jojko.

W związku z zakończeniem objazdu w Radlinie od dnia 7 lipca linie 221, 227 i 218 wracają na swoją trasę. Do obsługi linii zostaną włączone przystanki Radlin Boisko i Obszary Wiadukt.

W dniu 4 lipca br. Gmina Marklowice otrzymała z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy pamiątkową tablicę dla uczczenia bohaterskich uczestników trzech zrywów niepodleglościowych, którzy w latach 1919, 1920, 1921 wywalczyli przynależność Górnego Śląska do odrodzonej niepodległej Polski. Wręczenie tablicy miało miejsce w Katowicach podczas narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

""

Od 2 sierpnia 2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.
Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne. Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego -
potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Więcej informacji na te temat znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

""

""

Z dniem 5 lipca (poniedziałek) Urząd Gminy Marklowice będzie otwarty dla petentów w tych samych godzinach, co przed zmianą spowodowaną pandemią COVID-19.
Interesanci będą przyjmowani z pewnymi ograniczeniami:
1. Na terenie Urzędu obowiązuje zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować dłonie przy pomocy aplikatora znajdującego się na parterze budynku.
3. Należy zachować między sobą odległość 2 m.
4. W jednym pomieszczeniu może znajdować się jeden petent.

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota ogłasza konkurs na GRANTY „Kontakty ponad barierami”- edukacja tworząca więzi międzypokoleniowe oraz działania aktywizujące mieszkańców.
Limit dostępnych środków wynosi 118 718 zł.
Nabór wniosków trwa od 5.07 do 19.07.2021 r.
Szczegóły wraz z dokumentacją są dostępne na stronie Stowarzyszenia http://morawskie-wrota.pl/artykul/ogloszenie-2-2021-wraz-z-dokumentami

""

Szanowni Mieszkańcy,
Pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy.
W związku z faktem, iż nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego z tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety.
Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra. W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszej gminy w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz).
W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne.
W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności– prosimy o wskazanie numeru działki.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Wszystkie wypełnione egzemplarze proszę przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Egzemplarze fizyczne mogą być np. zeskanowane.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 531 966 825

W linku ankieta informacyjna do pobrania

Gminne Biuro Spisowe w Marklowicach informuje, że od dnia 23 czerwca br. możliwe będzie dokonanie spisu w formie wywiadów bezpośrednich w terenie przez rachmistrzów spisowych.

prasa regionalna NSP 2021

Wójt Gminy Marklowice zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące „Programem Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 24 czerwca o godz. 16 w Sali budynku OSP przy ul. Krakusa. W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu, wg. nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2021r.

Niebieskie serce na plastikowe nakrętki pojawiło się w centrum naszej gminy, obok Apteki przed sklepem „Witamina”. W ten sposób postanowiliśmy połączyć działania proekologiczne z charytatywnymi. Mając na uwadze ważną dla wszystkich ochronę środowiska i zbiórkę surowców wtórnych, chcemy wesprzeć rodzinę z Markowic. Zebrane środki finansowe ze sprzedaży nakrętek trafią do chorego dziecka na rehabilitację i dalsze leczenie.
Realizatorami akcji są Rada Gminy, Gmina Marklowice oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1, bo zbiórka równolegle odbywać się z szkole i w „niebieskim sercu”.
Zachęcamy mieszkańców do zapełniania serca plastikowymi nakrętkami a uczniów do przynoszenia nakrętek w ramach akcji „Pomagamy”.

Wójt Gminy Marklowice
Tadeusz Chrószcz

""

""

Od 4 maja swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Każdy rachmistrz ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się wcześniej z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Przypominamy wciąż można dokonać samospisu

Od poniedziałku 17 maja wraca rozkład jazdy na dni robocze nauki szkolnej.

""

Nawiązując do zamieszczonego w ostatnim czasie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach projektu „Łączymy z energią” informuję, iż w ramach udziału gminy Marklowice w projekcie pozostały do rozdysponowania 2 kotły na pelet o mocy od 20-30 kW oraz 1 pompa ciepła do c.w.u. o mocy do 3,0 kW. Dotacja dla tych urządzeń wynosi odpowiednio 17.500,00 zł oraz 7.500,00 zł. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 32 45-92-837 oraz w ogłoszeniu o naborze. Ostateczny termin składania wniosków mija 14 maja 2021r.

Zakończył się nabór wniosków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne. W trakcie naboru wpłynęły 62 wnioski i obecnie prowadzona jest ich weryfikacja. W razie konieczności wnioskodawcy zostaną wezwani do uzupełnienia braków. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do programu wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Marklowice montaż kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Marklowice jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021r.

Informujemy, że Punkt Szczepień Powszechnych w Rydułtowach uruchomiony przez Powiat Wodzisławski, mieści się w budynku głównym Szpitala w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.
Rejestracja na szczepienie możliwa jest:
- przez całodobową i bezpłatną infolinię – 989,
- w internecie na stronie pacjent.gov.pl lub w Internetowym Koncie Pacjenta,
- telefonicznie w punkcie pod nr tel. 783 497 477 lub 783 518 632
(od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 14:00, począwszy od 30 kwietnia br.).

W obliczu 100 letniej rocznicy III Powstania Śląskiego wymiar świętowania Święta Królowej Polski nabiera nawet w okresie pandemii wywołanej covid-19 niecodziennego kształtu. W kościele pw. Świętego Biskupa i Męczennika o godz. 9.00 odbyła się celebrowana przez proboszcza ks. Janusza Jojko msza święta w intencji ojczyzny. Przed rozpoczęciem nabożeństwa przedstawiciele naszego samorządu zapalili znicze i złożyli wiązanki pod odnowionym niedawno pomnikiem Powstańców Śląskich oraz pod tablicą poległych. W związku z pandemią obchody z konieczności musiały nabrać skromniejszego charakteru i duchowego wymiaru.

Pomnik upamiętniający Powstanie Śląskie

Urząd Gminy Marklowice informuje, że Wojewoda Śląski przekazał bezpłatnie do Gminy Marklowice medyczne maseczki ochronne, przeznaczone dla mieszkańców gminy w ilości 8 000 sztuk.
Maseczki można bezpłatnie pobrać w następujących punktach:
Urząd Gminy (2 punkty przy obu wejściach) ul. Wyzwolenia 71
Przedszkole ul. Widokowa 2
Szkoła Podstawowa nr 1 (po wznowieniu nauki) ul. Wyzwolenia 160
Szkoła Podstawowa nr 2 (po wznowieniu nauki) ul. Wiosny Ludów 78
Biblioteka ul. Wyzwolenia 152
NZOZ „Hipokrates” ul. T. Zana 5
NZOZ „Medhouse” ul. Wyzwolenia 73
Apteka Medikor” ul. Wyzwolenia 154
Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika ul. Wyzwolenia 134
Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ul. Bławatkowa 31
Sklep spożywczy GS ul. Wyzwolenia 39
Sklep narzędziowy „Krupa” ul. Wyzwolenia 60
Sklep spożywczy rolno-spożywczy „Witamina” ul. Wyzwolenia 154
Sklep Zielarsko-Medyczny ul. Wyzwolenia 89
Sklep spożywczy ul. Wiosny Ludów 91
Sklep spożywczy ABC ul. Szymanowskiego 1
Sklep spożywczo - przemysłowy ul. Szymanowskiego 31
Kwiaciarnia ul. Wyzwolenia 154
Kwiaciarnia „Sylwia” ul. Wiśniowa 2
Kwiaciarnia ul. Wiosny Ludów 70
PROSIMY O POBIERANIE TYLKO PO 1 SZTUCE NA OSOBĘ!

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

na zdjęciu Wójt Tadeusz Chrószcz oraz Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚ pan Adam Lewandowski oraz Senator pani Ewa GawędaDzisiaj został otwarty Punkt Informacyjno – Konsultacyjny programu "Czyste powietrze". Otwarcia punktu dokonał Wójt Tadeusz Chrószcz w obecności Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pana Adama Lewandowskiego oraz Senator Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewy Gawędy. Punkt mieści się w pomieszczeniu obok wejścia na parterze urzędu gminy. Wcześniej pisaliśmy o sposobie umawiania konsultacji z pracownikami urzędu.

 ""W związku przystąpieniem do przebudowy odcinka ul. Goplany od skrzyżowania z ul. Gajową do łącznika z ul. Kilińskiego od dnia 24 lutego br. do dnia 30 kwietnia br. odcinek ten będzie wyłączony z ruchu wykonawcą robót jest:
FIRMA USŁUGOWA KOMPLEX
44-207 Rybnik-Wielopole
ul. Miodowa 5