1 sierpnia 2020 r. zmianie uległy niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczyć będą w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. Zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD dotyczących m.in. działalności związanej ze sportem, zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi.
Zmiana kodów PKD wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2020 poz. 1249).

DJI Albumpanorama 1567502831256Dokładnie 30 lat temu, tj. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze, wolne i demokratyczne po II wojnie światowej wybory do samorządów gmin.
Ogromny entuzjazm i zaangażowanie wielu ludzi, którzy uwierzyli, że można zmieniać Polskę lokalną, pozwolił na zmianę ówczesnego, często siermiężnego wizerunku wielu miasteczek, miast i gmin w Polsce.
Oczekiwania mieszkańców Marklowic były skierowane wiosną 1990 roku wobec ówczesnych kandydatów do Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego, z nadzieją reaktywowania Gminy Marklowice, co dzięki zaangażowaniu wybranych radnych stało się faktem, z dniem 30 grudnia 1994 roku.
W wielu miejscowościach, w tym i w Marklowicach, trzydzieści ostatnich lat było czasem radosnego tworzenia i modernizowania gmin, a często – bez przesady – zmian o charakterze skoku cywilizacyjnego.
Z okazji tego wspaniałego Święta Samorządowego - jako uczestnik ówczesnych pierwszych wyborów do samorządu – czuję się nieustanie zaszczycony, że z woli mieszkańców Marklowic mogłem budować nasze Marklowice oraz współpracować w tym dziele z wieloma mieszkańcami, działaczami społecznymi i radnymi wielu kadencji. Wolny samorząd w Polsce pozwolił również na ogromne zaangażowanie m.in. mieszkańców Marklowic.
Dziękuję wszystkim Marklowiczanom za wspólne budowanie naszego samorządu, który jest udziałem bardzo wielu zaangażowanych osób.
Z okazji dzisiejszego Święta składam wszystkim radnym różnych szczebli samorządu, działaczom społecznym i członkom stowarzyszeń, jak również wszystkim pracownikom administracji samorządowej jak najlepsze życzenia i satysfakcji w pozytywnym zmienianiu naszych małych ojczyzn.

Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice

Przypominamy, Urząd Pocztowy w budynku Urzędu Gminy jest czynny:
Poniedziałek - czwartek w godzinach 8.00 - 15.00
(przerwa 12.00-12.30❗️)
Piątek w godzinach 13.00 - 20.00
(przerwa 17.30-18.00❗️)
w soboty i niedzielę NIECZYNNY

W dniu 4 marca 2020 roku na VI Walnym Zgromadzeniu Nadzwyczajnym dokonano wyboru nowych władz Towarzystwa Miłośników Marklowic na lata 2020 – 2024.
W skład zarządu weszli:
Józef Kłosok – Prezes
Michalina Pasz – Zastępca Prezesa
Aniela Brzóska – Skarbnik
Wiesława Trybuś – Sekretarz

Mamy dobrą wiadomość‼️ Bankomat jest już czynny.
Technicy pracują nad drobnym problemem technicznym, a mianowicie:
- pierwszy klawisz po prawej stronie wyświetlacza pełni funkcje wybrania opcji WPŁATY
- drugi klawisz WYPŁATY

     W związku z rezygnacją Banku ING z dzierżawy pomieszczenia na parterze Urzędu Gminy informujemy, że z dniem 1 stycznia br. zaprzestał działalność punkt kasowy ING Bank Śl.
     Żałujemy bardzo, nie mniej – jako Gmina – nie mieliśmy na to wpływu. Działalność siedziby Banku w budynku Urzędu Gminy miała ten pozytywny wpływ, że oprócz normalnej obsługi bankowej przez ING wobec naszych mieszkańców – mogli oni bezkosztowo regulować również swoje zobowiązania wobec gminy.
     Informujemy jednocześnie, że płatności na konto Urzędu Gminy będzie można nadal dokonywać bezpłatnie w naszej, a także innych placówkach pocztowych w Polsce. Gmina będzie w 2020 roku pokrywać koszty przelewów.
     Chcę przypomnieć, że powyższa informacja o wpłatach na rzecz Gminy ma jedynie znaczenie dla osób, które nie posiadały swojego konta w Banku ING. Dla osób, które posiadały dotychczas konto w ING, przelewy będą mogły odbywać się w dotychczasowy, niezmieniony sposób, albowiem Bankiem obsługującym Gminę Marklowice, będzie nadal Bank ING.
     Dla uniknięcia uciążliwości stania w kolejce do placówki pocztowej, zachęcamy więc do założenia konta w dowolnym banku i dokonywania przelewów internetowo. Tak będzie najłatwiej. Zachęcamy jednocześnie młodszych mieszkańców naszej Gminy, aby pomogli naszym „wcześniej urodzonym mieszkańcom" założyć konto internetowe i poinstruowali, w jaki sposób mogą zrobić przelew, siedząc sobie spokojnie w domu.
     Jeszcze jedna, ważna sprawa – dotycząca funkcjonowania bankomatu. Mamy na finiszu uzgodnienia dotyczące dalszego funkcjonowania bankomatu w budynku Urzędu Gminy, bez którego mało kto potrafi sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Proszę o cierpliwość. Robimy wszystko, aby bankomat na powrót ruszył niebawem. Umowa jest już podpisana.

Tadeusz Chrószcz

Pragnę poinformować Państwa o drobnej ciekawostce, o której być może nie wszyscy wiedzą. 25 lat temu, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku, opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP nr 132, z dnia 16 grudnia, pod poz. 671, Marklowice wróciły na mapę administracyjną Polski, po niemalże 20 latach (od 1975) niebytu.
Grupa samorządowa, której spadkobiercą są dzisiejsze Samorządne Marklowice, realizująca dążenia społeczności marklowickiej, doprowadziła – po przeprowadzonym w czerwcu 1993 r. referendum - do decyzji Prezesa Rady Ministrów, powołującego na powrót Gminę Marklowice, wraz z innymi 4 gminami, z terenu dawniejszego województwa katowickiego: Pszów, Imielin, Miasteczko Śląskie, Chełm Śląski.
Ciekawostką jest również to, iż w wyniku przeprowadzonego referendum nt. reaktywowania Gminy Marklowice, wzięło udział ponad połowę mieszkańców, z czego aż 96,3% opowiedziało się za reaktywowaniem Gminy Marklowice, w granicach sprzed 1975 roku. Był to najwyższy wynik wyborczy, wśród gmin naszego powiatu, które zostały w 1975 roku włączone w strukturę administracyjną miasta Wodzisławia Śląskiego.
Właśnie 30 grudnia, tj. przed tzw. Sylwestrem, minęło dokładnie 25 lat od wejścia w życie w/w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i utworzenia (reaktywowania) na powrót Gminy Marklowice, która do 1975 roku funkcjonowała, jednakże w innych, zupełnie zmienionych warunkach ówczesnego ustroju.
Było to m.in. możliwe dzięki wprowadzeniu nowego ładu demokratycznego w Polsce, w tym m.in. dzięki jednej z najważniejszych reform ustrojowych, tj. ustanowieniu szczebla samorządowego, w wyniku pierwszych wolnych i demokratycznych wyborów w Polsce, przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku.
W późniejszym okresie, tj. w marcu 1995 roku, wybrane zostały organy gminy w postaci Rady Gminy i Wójta Gminy. Upłynęło więc równo 25 lat. Czy warto było ?

Tadeusz Chrószcz

W dniach od 25 do 27 października 2019 r. na zaproszenie wójta Tadeusza Chrószcza przebywała w Marklowicach delegacja z partnerskiego miasta Barlin na czele z Merem Julien Dagbertem. W skład delegacji oprócz mera wchodzili radni Barlin oraz drużyna piłkarska młodzieży. Dla gości przygotowano wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie naszego urzędu gminy, przedszkola publicznego - „Akademia Wyobraźni", centrum rekreacji „Słoneczna Wyspa", Szkoły Podstawowej nr. 1 oraz budynku dawnego Gimnazjum. W trakcie wizyty nasze stowarzyszenia miały również okazję zaprezentować się naszym gościom. Klub sportowy Samson Marklowice zaznajomił wszystkich o zasadach armwrestlingu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przedstawiły sposób na idealną kapustę kiszoną, natomiast klub „Won-Hyo" Tae-Kwon-Do Marklowice dał pokaz układów, walk pozorowanych jak również pokaz rozbijania desek, czy bloczków betonowych. Na scenie zaprezentowały się również tancerki z zespołu tanecznego „Aplauz".


W sobotę 26 października na terenie Gminnego Ośrodka Sportu odbył się mecz naszej młodzieży z młodzieżą partnerskiego miasta Barlin. Zwycięzcami okazali się goście, którzy wygrali 4-1. Rozgrywkom sportowym towarzyszyła zabawowa, wesoła atmosfera. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar oraz upominki.
Zapraszamy do GALERII !