W przypadku sprzyjających warunków pogodowych w dniu 5.07.2022 r. zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku ul. Świerkowej i ul. Mroza.
wykonawcą jest
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z.o.o.
47-400 Racibórz ul. Adamczyka 12

""

W związku z wysokimi temperaturami planowane w dniach 1.07.2022 r. i 2.07.2022 r. roboty związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej odcinku ul. Świerkowej i ul. Mroza nie będą w tym terminie realizowane.

30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mieli składać deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CEEB.
Informujemy, że deklarację CEEB można złożyć także po terminie bez kary, ponieważ nie podlega karze sprawca który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem rozpoczęcia procedury o ukaranie. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych, którzy o tym zapomnieli.
Dlatego zachęcamy wszystkich zapominalskich do jak najszybszego złożenia deklaracji, a także przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dla nowych źródeł ciepła oraz źródeł ciepła wymienianych na nowe w terminie 14 dni od uruchomienia.
W dalszym ciągu deklarację można złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do urzędu gminy tak jak dotychczas.

""

W związku z przystąpieniem do remontu kapitalnego ul. Cichej od dnia 4 lipca br. do dnia 30 września br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
W godzinach od 7 do 17 będą prowadzone prace związane z remontem. Dostępny będzie ograniczony dojazd dla mieszkańców remontowanego odcinka ul. Cichej. W godzinach od 17 do 7 dostępny będzie dojazd do posesji oraz przejazd.

wykonawcą robót jest
FIRMA USŁUGOWA KOMPLEX
44-207 Rybnik
ul. Miodowa 5
506-112-721

Scan 111