W związku z przystąpieniem do robót związanych z naprawą nawierzchni uszkodzonej eksploatacją górniczą na odcinku ul. Krakusa od nr 37 do nr 41 od dnia 30.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. prowadzone będą roboty związne z wymianą i regulacją oporników drogowych. Ulica Krakusa na czas robót będzie przejezdna dla pojazdów.

inwestorem jest:
KWK ROW Ruch Marcel
Radlin ul. Korfantego 52

wykonawcą jest:
DAN-REM 44-290 Jejkowice ul. Niedobczycka 13

krakusa