Od poniedziałku 8 listopada 2021 r Polacy będą mogli składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną.
Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców.

Uwaga !!!
Termin składania wniosków do projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zostaje przedłużony do dnia 3 listopada 2021 do godz. 12.00.

Główny Urząd Statystyczny od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

W dniu 1 listopada 2021 r. ul. Cmentarna zostanie wyłączona z ruchu
od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Wiśniową.

Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Goplany – rejon Słonecznej Wyspy
oraz za budynkiem Urzędu Gminy Marklowice przy ul. Wyzwolenia 71

 

mapa ws 2021