Wójt Gminy zaprasza dzieci szczególnej troski do udziału w spartakiadzie w dniu 19.11.2022 r., o godz. 10.00 w sali sportowej byłego Gimnazjum. Zapisy pod nr tel. 32 459 28 05/06 do dnia 15.11.2022 r. Na uczestników czekają nagrody, medale, poczęstunek.

""

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach zaprasza do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegóły znajdują się w linku https://bip-ops.marklowice.pl/

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) Gmina Marklowice informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.
Wójt Gminy Marklowice
Tadeusz Chrószcz

W dniu 1 listopada 2022 r. ul. Cmentarna zostanie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Wiśniową.
Miejsca parkingowe znajdują się przy ul. Goplany – rejon Słonecznej Wyspy oraz za budynkiem Urzędu Gminy Marklowice przy ul. Wyzwolenia 71

""