Zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, że dodatkowo oznakowano skrzyżowanie ul. Krakusa z ul. Kilińskiego tabliczkami wskazującymi rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu przez skrzyżowanie.

Zapraszamy do udziału w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wójt Gminy Marklowice zaprasza mieszkańców Marklowic na spotkanie informacyjne dotyczące „Programu Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 30 września o godz. 1600 w auli budynku byłego Gimnazjum. W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu, wg. nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2021r.