Konkurs ofert na realizację zdań publicznych na rok 2023 w dziedzinach:

Zadanie nr 1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Zadanie nr 2 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie nr 3 ochrona zdrowia

będzie trwać od 3 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. Szczegóły w zarządzeniu.

Zarządzenie i ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór oświadczenia

Wzór sprawozdania

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury w najbliższych dniach przypomina się właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych (hale sportowe, magazyny) o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

""

Osoby po 60. roku życia mogą starać się o wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora, uprawniającej jej posiadacza do różnych zniżek i innych korzyści. Kto może ją posiadać? Jak ją uzyskać? Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://jakiwniosek.pl/wnioski/obywatel/ogolnopolska-karta-seniora/wodzislaw-slaski
Strona podana w linku dotyczy Wodzisławia Śląskiego, jednak szczegółowe informacje, wnioski oraz formularze są dla całej Polski identyczne.

Ze względu na dużą ilość wydawanego węgla przez firmę Tomex informujemy, że na chwilę obecną nie ma możliwości workowania węgla.