Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 25 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Ankieta

Z tej okazji w tym szczególnym dniu pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej serdeczne podziękowania za trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym. Niech Wasze wysiłki i starania zawsze spotykają się z ludzką życzliwością i wdzięcznością oraz były źródłem satysfakcji i zawodowego spełnienia. Życzymy również pomyślności i realizacji planów w życiu osobistym.

""

Informuję, że na podstawie § 8 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy godziną 9:00 a 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Podczas trwania treningu emitowany będzie sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Syreny alarmowe

 

11.11.2021 r. obchody rocznicowe Święta Niepodległości rozpoczęły się w Marklowicach uroczystą mszą świętą  "Za Ojczyznę" o godz.9 00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszę św. w obecności mieszkańców i pocztów sztandarowych Gminy Marklowice, Szkoły Podstawowej n. 1, Ochotniczej Straży Pożarnej, górników i rolników odprawił ks. Proboszcz Janusz Jojko.