Ruszył program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Marklowice. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jak już zapowiadaliśmy przed nami korekta rozkładu jazdy w powiecie wodzisławskim. Zmiany wejdą w życie 23 października i są już widoczne w elektronicznym rozkładzie jazdy na stronie mzkjastrzebie.com (górny prawy róg ekranu).

 

 

Zapraszamy do udziału w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.