Informujemy, że dodatkowo oznakowano skrzyżowanie ul. Krakusa z ul. Kilińskiego tabliczkami wskazującymi rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu przez skrzyżowanie.

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.
Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.
Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.
Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.
Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.
Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy.

Wójt Gminy Marklowice zaprasza mieszkańców Marklowic na spotkanie informacyjne dotyczące „Programu Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 30 września o godz. 1600 w auli budynku byłego Gimnazjum. W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania dotacji z ww. programu, wg. nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2021r.

Wydarzenie odbędzie się w dniu: 25-09-2021 roku o godz.: 11.00 na sali sportowa SP 1 w Marklowicach.