W związku z przystąpieniem do remontów kapitalnych dróg wystąpią utrudnienia w ruchu na następujących odcinkach:

- ul. Gajowa od skrzyżowania z ul. Goplany do końca ulicy Gajowej - od 10.08 do 14.08
- ul. Jabłoniowa od posesji nr 20 w kierunku posesji nr 29 - od 11.08 do 14.08
- ul. Leśna od skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów do posesji nr 5 od 10.08 do 12.08
- ul. Porzeczkowa od posesji nr 50 do posesji nr 56 - od 9.08 do 16.08
- ul. Porzeczkowa od przejazdu w kierunku posesji nr 1 - od 9.08 do 16.08
- ul. Widokowa od skrzyż. z ul. Wiosny Ludów do posesji nr 7 - od 11.08 do 16.08
- ul. Okrężna od posesji nr 38 do posesji nr 40 - od 12.08 do 17.08
- ul. Świerkowa od posesji nr 6 do posesji nr 12 od 10.08 do 16.08

wykonawcą robót jest
DROGRÓD Szymon Tekla
43-229 Ćwiklice
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
tel. (032) 4474049

UWAGA! Od dnia 27 lipca 2021 r. nie można złożyć wniosku przez internet.

Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

W dniach 24.08 oraz 26.08 br. w Urzędzie Gminy w godzinach od 13.00 do 18.00 dyżur będzie pełnił rachmistrz spisowy. Zapraszamy mieszkańców do spisania się w naszym Gminnym Biurze Spisowym.

Prosimy o zabranie ze sobą nr pesel wszystkich zamieszkujących z Państwem członków rodziny.

""

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.
Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą począwszy od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr. Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook