20 października 2022 z powodu zmiany przepisów o dokumentach paszportowych i wywołaną tym koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje o utrudnieniach w korzystaniu z usług Terenowego Punktu Paszportowego w Wodzisławiu Śląskim oraz pozostałych punktów w województwie i kraju.
Od 7 do 10 listopada w TPP w Wodzisławiu Śl. nie będzie można złożyć wniosku o wydanie paszportu. Z kolei od 8 listopada godz. 14.00 do 10 listopada niemożliwe będzie odebranie dokumentu. Wznowienie normalnej działalności Terenowego Punktu Paszportowego w Wodzisławiu Śląskim planowane jest na 14 listopada.
Zmiany dotkną też Oddziału Paszportowego w Katowicach oraz Delegatur Paszportowych w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu. Tam składanie wniosków paszportowych będzie możliwe tylko 8 listopada do godz. 12:00, a odbiór paszportów do godz. 14:00. 9 i 10 listopada zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie paszportu będzie niemożliwe. W Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, będzie możliwość złożenia wyłącznie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

W związku z tworzeniem budżetu na rok 2023 prosimy rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkoli poza terenem gminy Marklowice o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 32 459 28 05/06. Informacje są niezbędne do zabezpieczenia środków w budżecie na rok 2023.

""

W związku z przystąpieniem do remontu kapitalnego bocznej ul. Szymanowskiego od nr 6 do nr 2H od dnia 20 października br. do dnia 28 października br. wystąpią utrudnienia w ruchu.
W godzinach od 7 do 17 będą prowadzone prace związane z remontem.
W godzinach 17-7 dostępny będzie dojazd do posesji oraz przejazd.
wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego spółka z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 179A

Scan

Wójt Gminy Marklowice informuje, że gminne punkty dystrybucji tabletek jodku potasu zlokalizowane są w:
Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wyzwolenia 160 - sekretariat
Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Wyzwolenia 152 (byłe gimnazjum) -aula
Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Wiosny Ludów 78 - świetlica
OSP Marklowice przy ul. Krakusa 14 – sala bankietowa
Wielkości dawek interwencyjnych stabilnego jodu określonych dla poszczególnych grup ryzyka, które powinny zostać w pierwszej kolejności objęte ochroną przed wchłonięciem radioaktywnego jodu przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Grupa ryzyka

Ilość stabilnego jodu

Liczba podawanych tabletek

Ilość jodku potasu
 w pojedynczej dawce

Noworodki (do 1 miesiąca życia)

12,5 mg

1/4 tabletki

16,25

Niemowlęta od 1 miesiąca życia i dzieci do 3 roku życia i dzieci do 2 roku życia

25 mg

1/2 tabletki

32,5

Dzieci od 3 lat do 12 roku życia

50 mg

1 tabletka

65

Dzieci powyżej 12 roku życia i dorośli do 60 roku życia (w tym kobiety w ciąży i karmiące piersią)

100 mg

2 tabletki

130

Do pobrania ulotka MSWiA