Przedstawiamy krótką relację z pomocy jakiej udzielili mieszkańcy Marklowic wraz z mieszkańcami miasta partnerskiego Barlin i Divion z Francji oraz Philipsburg w Niemczech - Ukrainie. link Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej składam najlepsze życzenia z okazji ich święta. Dziękuję Wam za Waszą pracę, zaangażowanie i stawianie czoła trudnym wyzwaniom. Życzę Wam zdrowia i siły do dalszej pracy na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.
Wójt Gminy Marklowice
Tadeusz Chrószcz

""

KILKA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZAMIESZKUJĄCYCH POD JEDNYM ADRESEM
- w domu jednorodzinnym można wyodrębnić nie więcej niż 2 lokale mieszkalne
Po zmianie przepisów ustawodawca dopuścił możliwość przyznania dodatku dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem zamieszkania w następujących przypadkach:
- gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe (każde gospodarstwo posiada swoją kuchnię, łazienkę, pokoje, itp., nie jest koniecznym posiadanie odrębnych liczników)
- każde z tych gospodarstw domowych zamieszkuje w odrębnym lokalu,
- do 30 listopada 2022r. nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem w odrębnych lokalach,
(możliwość lub braku możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania może zostać potwierdzone oświadczeniem wnioskodawcy)
- każde z tych gospodarstw wykorzystuje oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania uprawniające do dodatku.
Ustalenia powyższych okoliczności dokonuje się w każdym przypadku w drodze wywiadu środowiskowego.
Jeśli wniosek o dodatek został już rozpatrzony (wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), to aby uprawnienie do dodatku zostało ustalone na podstawie aktualnych przepisów należy ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku.
Jeśli wniosek o dodatek węglowy został złożony, a nie został jeszcze rozpatrzony, to nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku, albowiem wniosek ten będzie rozpatrywany na nowych zasadach.
Wnioski o dodatki można składać do 30 listopada 2022r.
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKLOWICACH OD PONIEDZIALKU DO PIĄTKU W GODZ.: 7:30-15:30 POD NR TELEFONU: 32 4550684

Dzisiaj w sali sportowej byłego gimnazjum odbyła się spartakiada dzieci szczególnej troski. Uczestnikom w czasie konkurencji towarzyszyły wolontariuszki. Wszyscy doskonale się bawili. Na koniec każde dziecko otrzymało medal oraz nagrodę.
W galerii zdjęć gry i zabawy dzieci oraz młodzieży biorących udział w spartakiadzie.

Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski
Spartakiada...
Spartakiada dzieci szczególnej troski Spartakiada dzieci szczególnej troski