Wójt Gminy Marklowice informuje, że w związku z licznymi zmianami w zakresie opodatkowania przychodów za 2022 rok, w Urzędzie Gminy Marklowice uruchomiony zostanie punkt informacyjny, który czynny będzie w dniu 27 marca 2023 roku w godzinach od 9:00 do 11:00.
Nadmienia się, że nie będzie możliwości składania zeznań podatkowych

punkt informacyjny US

Weszły w życie zmiany w składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Od 27 stycznia br. obowiązuje jednolity dla całego kraju wzór wniosku, który można pobrać ze strony BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zamieszczamy go również w formie załącznika pod tym tekstem.

Wzór wniosku do pobrania

 

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór wniosków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na:
• kocioł węglowy z automatycznym podawaniem paliwa posiadający certyfikat Ecodesigne,
• kocioł na pelet drzewny posiadający certyfikat Ecodesigne,
• kocioł zgazowujący drewno posiadający certyfikat Ecodesigne,
• pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń,
• ogrzewanie elektryczne,
• kocioł gazowy kondensacyjny lub z zamkniętą komorą spalania,
zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Marklowice.
Nabór dotyczy mieszkańców posiadających kotły, które zgodnie z Uchwałą antysmogową podlegają wymianie do końca roku 2023, a mianowicie nieposiadające tabliczki znamionowej, bezklasowe lub wyprodukowane w roku 2011 i wcześniej.
W przypadku zakwalifikowania wniosku, wymiana kotła może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Marklowice, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2023 r.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Marklowice pokój 315 lub 303 II piętro w godzinach pracy urzędu w dniach od 6 do 17 marca 2023r.
Druk wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej oraz w urzędzie gminy.

Uchwała nr XXVII w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ...
Uchwała nr XLI w sprawie zmiany uchwały nr XXVII w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ...
Wniosek
Wniosek pdf

Logotypy kolor2

Uwaga !

 W związku z otrzymaniem laptopa lub komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przypominam o składaniu oświadczenia zgodnie z umową - załącznik nr 3 . Obdarowany ma obowiązek przedkładania w/w oświadczenia w celu  monitorowania  efektu Projektu.