W związku z przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Świerkowej i ul. Mroza od dnia 1.07.2022 r. do dnia 2.07.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu.
wykonawcą jest
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Sp. z.o.o.
47-400 Racibórz ul. Adamczyka 12

""

Po uroczystościach kończących rok szkolny 2021/2022 Pan Tadeusz Chrószcz Wójt Marklowic spotkał się z Radami Pedagogicznymi Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Akademia Wyobraźni w Marklowicach. W obecności wszystkich nauczycieli obu placówek oświatowych wręczył Paniom Jolancie Kominek i Wiolecie Dudziak-Radeckiej akty powierzenia obowiązków dyrektora na następne 5 lat, tj. od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2027 r. Włodarz naszej Gminy, wręczając Paniom bukiety kwiatów, gratulował sukcesów i życzył pełnej i satysfakcjonującej realizacji koncepcji rozwoju placówki, którą każda z nich przedstawiła w czasie przeprowadzonego przez Gminę konkursu na dyrektora. Pan Wójt podkreślił, że spełnienie tych zamierzeń będzie miało znaczący wpływ na podnoszenie jakości usług edukacyjnych w Marklowicach ku zadowoleniu uczniów i wychowanków oraz ich rodziców.

W programie profilaktyki:
- Ćwiczenia z użyciem ALKOGOGLI i NARKOGOGLI,
- Zabawy z KULĄ BUMPERBALL,
- Profilaktyka i burza mózgów,
- Konkursy z nagrodami,
- Konsultacje profilaktyczne dla rodziców.
Zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców
W programie zdrowej kuchni:
- szybkie,
- zdrowe desery,
- do wykonania przez każdego
Musisz przyjść i posmakować !!
Gminne Centrum Rekreacji "SŁONECZNA WYSPA"

""

W związku ze zbiegiem okoliczności polegającym na uczestnictwie niektórych Radnych z Klubu „Samorządne Marklowice” – zarówno w Sesji Rady Gminy, jak i uroczystości zakończenia i pożegnania klas ósmych w SP 1 - w trakcie sesji nad głosowaniem w sprawie votum zaufania, wystąpił chwilowy brak kwalifikowanej większości głosów. To spowodowało, iż oddano 7 głosów ZA, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.
Po ogłoszonej przerwie na salę powróciło dwóch radnych – nauczycieli i po przeprowadzonym głosowaniu – absolutorium dla Wójta zostało udzielone.
Sytuacja, jaka wystąpiła w trakcie tej sesji nie powoduje w żaden sposób jakichkolwiek perturbacji, zarówno dla Rady Gminy, Urzędu Gminy, jak i Wójta.
Powyższy fakt, jaki zaistniał w trakcie wczorajszej sesji nie oznacza w żaden sposób braku zaufania do osoby Wójta, a jedynie jest wynikiem kumulacji obowiązków części naszych radnych w jednym i tym samym czasie. Stąd też naginanie rzeczywistości z jakiekolwiek strony, jest najzwyczajniej nieuczciwe i pozbawione jakichkolwiek podstaw.