Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

Ankieta składa się z 25 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.

Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.

W imieniu zespołu badawczego dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Ankieta

W związku z przystąpieniem do robót związanych z naprawą nawierzchni uszkodzonej eksploatacją górniczą na odcinku ul. Krakusa od nr 37 do nr 41 od dnia 30.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. prowadzone będą roboty związne z wymianą i regulacją oporników drogowych. Ulica Krakusa na czas robót będzie przejezdna dla pojazdów.

inwestorem jest:
KWK ROW Ruch Marcel
Radlin ul. Korfantego 52

wykonawcą jest:
DAN-REM 44-290 Jejkowice ul. Niedobczycka 13

krakusa

Informuję, że na podstawie § 8 punkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 23 listopada 2021 r. pomiędzy godziną 9:00 a 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Podczas trwania treningu emitowany będzie sygnał alarmowy oznaczający odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Syreny alarmowe