Jak już zapowiadaliśmy przed nami korekta rozkładu jazdy w powiecie wodzisławskim. Zmiany wejdą w życie 23 października i są już widoczne w elektronicznym rozkładzie jazdy na stronie mzkjastrzebie.com (górny prawy róg ekranu).

 

 

Zapraszamy do udziału w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapraszamy do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informujemy, że dodatkowo oznakowano skrzyżowanie ul. Krakusa z ul. Kilińskiego tabliczkami wskazującymi rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu przez skrzyżowanie.