Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami https://dokumentyzastrzezone.pl/zastrzeganie-dokumentow/

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Marklowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2023 będzie trwać od 3 stycznia 2023 r.  - 24 stycznia 2023 r.

Szczegóły konkursu w zarządzeniu. 

Zarządzenie i ogłoszenie o konkursie 

 
 

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach, Gmina zakupiła przyczepę specjalną z osprzętem, który będzie służył nie tylko naszym strażakom OSP ale przede wszystkim naszym mieszkańcom. Więcej zdjęć na facebookowej stronie gminy.

323435063 556041789734936 499597284997870848 n

Konkurs ofert na realizację zdań publicznych na rok 2023 w dziedzinach:

Zadanie nr 1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Zadanie nr 2 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie nr 3 ochrona zdrowia

będzie trwać od 3 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. Szczegóły w zarządzeniu.

Zarządzenie i ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór oświadczenia

Wzór sprawozdania