Wraz z gratulacjami z okazji jubileuszu 100 - lecia Klubu Sportowego "Polonia" Marklowice w imieniu władz samorządowych Gminy Marklowice składamy podziękowania za dotychczasową działalność oraz promowanie piłki nożnej w naszej lokalnej społeczności.
KS "Polonia" jest nierozerwalnie związany z naszą gminą, wrósł w jej historię, znalazł trwałe miejsce w sercach kibiców Nasza gmina wspiera starania Zarządu Klubu tak aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningów. Z dumą i radością obserwujemy sportowe życie "Polonii" Marklowice.

Prosimy przyjąć gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.
W tym szczególnym dniu życzymy wszystkim zawodnikom, trenerom, kibicom i sympatykom KS "Polonia" wytrwałości i hartu ducha w zawodniczej rywalizacji oraz siły w pokonywaniu codziennych trudności.

Z wyrazami szacunku !
Tadeusz Chrószcz Wójt Gminy Marklowice
Krystyna klocek Przewodnicząca Rady Gmin

Bez nazwy 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Marklowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

plik do pobrania

W naszej gminie realizowany jest projekt, pt. "I ty możesz haftować – to taka Ślůnsko tradycjo” przez Fundację Akademia Rozwoju Kreatywnego dofinansowany przez Gminę Marklowice.
Dziewczęta samodzielnie projektowały swoje prace, uczyły się ściegów i finalnie wykonały przepiękne zakładki.
A tego wszystkiego uczyła Monika Hejczyk.
W ramach projektu zorganizowała konkurs w trakcie którego uczniowie szkoły w tajnym głosowaniu wyłonili następujących zwycięzców:
1 miejsce - Natalia Heliosa
2 miejsce - Weronika Koczan
3 miejsce - Paulina Musiolik
Dziewczyny w dniu 21.06.2022 odebrały nagrody z rąk Pani Dyrektor Haliny Winkler.
Gratulacje i powodzenia.

""