W czwartek w auli byłego Gimnazjum odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, na którym zostały przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego na zadania termomodernizacyjne zawarte w katalogu kosztów kwalifikowanych ww. programu wg zasad które obowiązują od 1 lipca 2021r. Zgromadzonych mieszkańców zapoznano także z zasadami funkcjonowania Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

W miniony czwartek w sali OSP odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”, na którym zostały przedstawione i omówione główne cele i założenia programu oraz sposób postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego na zadania termomodernizacyjne zawarte w katalogu kosztów kwalifikowanych ww. programu. Przedstawiono również zmiany, które będą obowiązywały dla wniosków złożonych po 1 lipca 2021r. Zgromadzonym mieszkańcom przedstawiono również zasady funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze uruchomionego w naszej gminie pod koniec lutego. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem naszych mieszkańców. W tym roku planowane są jeszcze dwa takie spotkania, by jak największa grupa osób mogła skorzystać z oferowanej pomocy finansowej przy termomodernizacji swoich posesji.

czyste powietrze 1

Informujemy, że z dniem 22.02.2021 r. swoją działalność rozpoczyna Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Marklowicach bez wyznaczenia stałych godzin funkcjonowania. Z Punktu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.
Nr tel. do Punktu: +48 32 4592837, 32 4592830,