"Raport z realizacji POŚ dla Gminy Marklowice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 - za lata 2016 - 2017" - pdf.