W dniach od 19 do 23 września 2019r. na zaproszenie Mera partnerskiego miasta Barlin (Departament Pas de Calais) Julien Dagbert przebywała we Francji delegacja gminy Marklowice z wójtem Tadeuszem Chrószczem na czele. Okazją do skierowania zaproszenia była 100 letnia rocznica podpisania konwencji pomiędzy Francją a Polską z 1919 roku w sprawie umożliwienia polskim obywatelom emigracji do Francji po I wojnie światowej. W tamtym okresie czasu Francja przyjęła kilkaset tysięcy polskich obywateli głównie w zagłębiach górniczych i hutniczych w tym najwięcej w departamencie Pas de Calais. Polska jest nadal w sercach wielu rodzin, które mają korzenie polskiego pochodzenia.
Z tej okazji odbyło się w Barlin wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych z udziałem m.in. polskich zespołów działających w regionie. W budynku Mediateki delegacja Marklowic uczestniczyła m.in. w otwarciu okolicznej wystawy z okazji 100-lecia podpisania w/w konwencji i działalności polskich stowarzyszeń na terenie Barlin.
Obchody 100-lecia emigracji polskiej do Francji było również okazją do potwierdzenia partnerstwa pomiędzy Gminami Barlin a Marklowice, co dokonało się w siedzibie merostwa w dniu 22 września i zostało poprzedzone okolicznościowymi wystąpieniami Mera Julien Dagbert i Tadeusza Chrószcz na temat genezy i historii partnerstwa.
Po ceremonii podpisania w/w dokumentu przy akompaniamencie orkiestry dętej p.n. „Harmonia" z miasta Billy les Mines i odegrania hymnu polskiego „Mazurka Dąbrowskiego" i francuskiego – Mer Julien Dagbert wspólnie z wójtem Tadeuszem Chrószcz złożyli wiązanki z kwiatów przy tablicach poległych mieszkańców Barlen z I i II wojny światowej znajdujących się obok merostwa. Po złożeniu wiązanek cała delegacja polska, radni oraz mieszkańcy Berlin zgromadzeni pod tablicami poległych na czele z Merem Julien Dagbert odmaszerowali na uroczystą mszę w polskiej kaplicy w Barlin, którą odprawił polski ksiądz Piotr Szot. Po mszy ze wzruszeniem polska delegacja i uczestnicy mszy wysłuchali utworu pt. „Barka" odegranego przez orkiestrę Harmonia przy pomniku św. Jana Pawła II na dziedzińcu kaplicy.
Delegacja gminy Marklowice pragnie serdecznie podziękować zarówno Merowi Julien Dagbert jak i członkom Rady Miejskiej w Barlin za wzorową organizacje tych wydarzeń i gościnność oraz wyjątkową serdeczność okazywaną na każdym kroku przez mieszkańców Barlin.

71384074 2419794901462075 8011043463732658176 o 71829676 2419794504795448 6156152044706070528 o 71053754 2419802924794606 2272667002487177216 o

Od 21 do 23 września 2007 r. sześcioosobowa delegacja Gminy Marklowice udała się na północ Francji do Departamentu Pas de Calias, na zaproszenie mera miasta Barlin.

Celem wizyty było uczestnictwo naszej delegacji w obchodach dni polskich, które zostały ogłoszone przez Radę Regionalną Pas de Calais. Do zaprzyjaźnionego z Gminą Marklowice miasta Barlin, z którym w czerwcu 2007 r. podpisaliśmy umowę o współpracy udali się: Tadeusz Chrószcz Wójt Gminy, Józef Kowol - wiceprzewodniczący rady gminy, Krystyna Klocek - przewodnicząca komisji rewizyjnej, Damian Chrószcz i Marian Filipowski - radni  oraz Halina Winkler - dyrektor gimnazjum.

Program dwudniowej wizyty był bardzo napięty. Już w sobotę rano odbywała się wspólna konferencja prasowa mera Barlin i Wójta Marklowic z  francuską regionalną prasą. Dziennikarze głównie pytali o zalążki współpracy pomiędzy Barlin a Marklowicami oraz jej zakres i plany na przyszłość. Największe regionalne dzienniki m. in. „La Voix du Nord” oraz „Nord Eclair” szeroko relacjonowały pobyt Marklowiczan w Barlin.

W sobotę nasza delegacja była gościem ekspozycji przedstawiającej polską emigrację do Francji w latach 1922-1939. Gościła także w polskiej wiosce zorganizowanej w parku obok merostwa Barlin, gdzie prezentowane były polskie produkty (słodycze, wędliny, kryształy). Zobaczyła przedstawienie, w którym wystąpiły m. in. polskie i francuskie chóry. Nie zabrakło również na tamtejszej scenie epizodów z życia naszej licznej w tym regionie Francji emigracji z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Szczególnie w pamięci marklowickiej delegacji utkwiła pani Marta Weppe, która jest w Barlin nauczycielką języka polskiego, i która przygotowała inscenizację na podstawie książki Rybniczanina Marka Sołtyska. W kościele pw. św. Piotra Marklowiczanie wysłuchali koncertu chopinowskiego w wykonaniu Henryka Witkowskiego.

Nasza delegacja złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem poległych w obronie Francji, w II wojnie światowej Polaków. Pomnik upamiętniający ten okres i bohaterskie dzieje stoi na placu przed urzędem miasta Barlin. Najważniejszym punktem wizyty było odsłonięcie tablicy symbolizującej partnerstwo Marklowic i Barlin. Przy uroczystej oprawie odegrane zostały hymny polski i francuski przez orkiestrę dętą a następnie szefowie delegacji przekazali sobie flagi polską i francuską.

W trakcie pobytu omówiono również kwestię wyjazdu marklowickiej młodzieży do Francji latem 2008 roku.

Na zaproszenie Mera partnerskiej Gminy Barlin  (Fr – Pas de Calais) GÉRARDA PAILLARD – delegacja Gminy Marklowice uczestniczyła w dniu 8 października br.  w przepięknej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia statuy św. Jana Pawła II, na dziedzińcu przy  polskiej kaplicy w Barlin.

Uroczystość poświęcenia była poprzedzoną podniosła mszą św., którą celebrował ks. PIOTR SZOT, w bardzo pięknej oprawie i przy wypełnionej po brzegi kaplicy. Zarówno delegacja gminy Marklowice, jak również całą wspólnota, składająca się z polskiej emigracji w Barlin i ich francuscy przyjaciele, uczestniczyli w tej wspaniałej ceremonii. Uroczystość była planowana dosyć dawno, ale dopiero teraz znalazła swój finał.

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom z Barlin i ich rodzinom oraz radnym Miasta Barlin za ciepłe, serdeczne przyjęcie. Przeżyliśmy naprawdę wzruszające chwile, gdyż Osoba św. Jana Pawła II dla Polonii mieszkającej poza granicami jest równie bliska jak i nam Polakom.

Po ceremonii odsłonięcia mieliśmy przyjemność uczestniczenia również w serdecznym spotkaniu z członkami stowarzyszenia katolickiego Polonii, a po południu odbyło się szersze spotkanie w gronie osób z korzeniami polskimi i ich przyjaciółmi.
W trakcie  wizyty ustalono również najbliższy plan współpracy pomiędzy gminą Marklowice i Barlin.

A nos amis de Barlin!
Au nom de tout une délégation de la Commune de Marklowice, je voudrais exprimer mes meillleurs remerciements pour un chaleureux et extraordinaire acceuil de notre délégation à Barlin

Zapraszamy do galeri zdjęć udostępnionych dzięki uprzejmości ks. Piotra Szota i naszej delegacji.

Tadeusz Chrószcz

 

Jednym z punktów uroczystej  sesji w  dniu 3 czerwca 2007 r. było podpisanie dwóch porozumień o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Marklowice i czeską gminą Stonava oraz Marklowicami i francuskim miastem Barlin w północnej Francji w  Departamencie  Pas de Calais.

Tadeusz Chrószcz przedstawił historię wzajemnych kontaktów pomiędzy Marklowicami i Stonavą, i Marklowicami z Barlin. Wzajemne kontakty ze Stonavą trwają od ponad 10 lat. Trwa wymiana młodzieży, organizowane są obozy współfinansowane ze środków unijnych, zawody sportowe, występy młodzieżowych grup artystycznych i wiele innych działań integrujących młodzież po obydwu stronach granicy. Delegacje uczestniczą też w oficjalnych spotkaniach organizowanych przez nasze gminy. Wypowiedź wójta uzupełnił starosta (wójt) Stonavy Andrzej Feber, wyraził on nadzieję, że po podpisaniu umowy wzajemne relacje mogą się tylko ożywić.

Kontakty z francuskim miastem Barlin mają krótszą historię. Zapoczątkowane zostały spotkaniem wójta Tadeusza Chrószcza, będącego również przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce z Michelem Dagbert - merem miasta Barlin, a zarazem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Górniczych we Francji (ACOM   France). Miało to miejsce w 2005 roku na IV seminarium tematycznym w Oviedo (Hiszpania - Region Asturii) - projekt Odnowa regionów górniczych - RECORE (INTERREG MIC). Mer Michel Dagbert powiedział, że 40  proc. mieszkańców miasta Barlin ma polskie korzenie dlatego nigdy nie wyobrażał sobie partnerstwa z inną gminą jak tylko z polską. Ponadto zapewnił Honorowych Obywateli Marklowic, że Honorowi Obywatele Marklowic są również Honorowymi Obywatelami Barlin.