Prace konkursowe można składać w sekretariacie SP1 w Marklowicach do dnia 1.10.2021r. do godz. 12.00 lub bezpośrednio do komisji konkursowej w tym dniu, na "Słonecznej Wyspie" do godz. 15.00 tj. przed rozpoczęciem imprezy rodzinnej dla mieszkańców Marklowic. Każda praca (z zaznaczeniem wieku) winna być podpisana z tyłu kartki. Na zwycięzców czekają nagrody.
Serdecznie zapraszamy!

""