Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 18 listopad 2018

Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Chałupki

DSC 0716Przy dużym zainteresowaniu, wczoraj 1-go lutego w Szkole Podstawowej Nr 2 na Chałupkach odbyło się pierwsze z zapowiadanych wcześniej spotkanie Wójta z mieszkańcami. W spotkaniu tym brali również udział radni oraz pracownicy kierownictwa gminy. W 20-to punktowym programie spotkania, przygotowanym przez Wójta, największym zainteresowaniem cieszył się program wsparcia mieszkańców w likwidacji niskiej emisji. Na ten temat mieszkańcy zadawali pytania i wywiązała się rzeczowa, merytoryczna dyskusja. Wójt zapoznał zebranych o zaawansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w gminie oraz przekazał informację na temat stanu realizacji programu przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poddał też konsultacji dalsze organizowanie górniczej "Barbórki" w Gminnej Sali Widowiskowo-Sportowej. Obecni na sali mieszkańcy chóralnie zaaprobowali dalszą organizację "Barbórek" w tym miejscu. Na pytanie Wójta, wyrazili też opinię, że w przypadku gminy Marklowice organizowanie budżetu obywatelskiego mija się z celem, ponieważ prawie wszystkie wnioski są rozpatrywane na komisjach rady i następnie realizowane bez zbędnej, skomplikowanej procedury, jaką wymagałby budżet obywatelski.

Przypominamy, że następne spotkanie odbędzie się w auli Gimnazjum w poniedziałek 8 lutego.

Raport o jakości wody w IV kwartale 2015 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i kanalizacji przesyła zbiorcze zestawienie parametrów jakości wody dostarczanej swoim odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

jakosc wody IVkwartal 2015

Zasady rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum w Marklowicach na rok 2016

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola, szkół podstawowych oraz gimnazjum w Marklowicach a także z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzu­pełniającym do przedszkola i klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Marklowice w roku szkolnym 2016/2017.

O złej jakości powietrza

W związku z występującym na terenie całego naszego województwa wysokim poziomem stężeń pyłu zawieszonego, wojewoda śląski zwrócił się z pismem na temat zagrożeń wynikających m.in. z wykorzystywaniem domowych pieców centralnego ogrzewania w niewłaściwy sposób.

Zadanie to powinno być realizowane z wykorzystaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) zorganizowanego w naszym województwie w oparciu o Zarządzenie 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Czytaj więcej...

Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

DSC 0688W poniedziałek 25 stycznia, tak jak co roku, z inicjatywy Wójta, w auli marklowickiego Gimnazjum spotkała się Społeczna Rada Konsultacyjna. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich działających w gminie środowisk. Wójt Tadeusz Chrószcz witając zebranych złożył członkom Rady życzenia noworoczne oraz podziękował im za bardzo dobrą współpracę w ubiegłym roku. Następnie zostały wyświetlone dwa filmy. W pierwszym „Moje Marklowice" osoby reprezentujące różne środowiska wyrażały swe opinie o Marklowicach i dokonaniach gminy od chwili jej reaktywacji do dzisiaj. Drugi film przedstawiał działania proekologiczne gminy, głównie przez pryzmat ekologicznego zasilania w ciepło budynku przedszkola publicznego poprzez pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tradycyjnie Wójt przedstawił jak w naszej gminie kształtowała się sytuacja demograficzna w minionym roku i na przestrzeni 20 lat. Nadal odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców, zarówno poprzez przewagę zameldowań nad wymeldowaniami, jak również na skutek dodatniego przyrostu naturalnego. W okresie 20-lecia liczba mieszkańców gminy wzrosła z 5064 do 5554, co świadczy o tym, że Marklowice są gminą przyjazną mieszkańcom, w której warto żyć i osiedlać się. Kolejnym tematem było omówienie zeszłorocznego budżetu i porównanie go z budżetem na ten rok.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

W poniedziałek 18.01.2016 r. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, w ramach którego podjęto kilka ważnych uchwał. Dokonano również podsumowania realizacji tak zwanych Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Gmina Marklowice należy do aktywnych gmin wykorzystujących możliwość dofinansowania Małych Projektów współpracując na tym polu z gminą czeską  - Stonava.

Zrealizowaliśmy łącznie 9 projektów na kwotę 149.188 euro to jest ponad 600 tys. złotych, przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Marklowice w wysokości 5%, budżetu Państwa 10%. Resztę, to jest 85%, to środki Unii Europejskiej z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Gmina Marklowice była wielokrotnie nagradzana za efektywne wykorzystanie środków z Funduszu  tak zwanych Małych Projektów.

Tadeusz Chrószcz

Rodzina 500+

rodzina 500 plusW dniu 19 stycznia 2016 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  z udziałem  wiceministra Pana Stanisława Szweda i wojewody śląskiego Pana Jarosława Wieczorka odbyły się konsultacje  w sprawie realizacji  rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W spotkaniu tym uczestniczyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach Pani Krystyna Malina.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że program „ Rodzina 500 plus” skierowany jest do wszystkich rodzin z dziećmi. W przypadku pierwszego dziecka będzie obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 800,00 zł. na osobę, w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi kryterium dochodowe wynosić będzie 1.200,00zł na osobę. Natomiast na drugie i kolejne dzieci nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, a wsparcie finansowe będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie to nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Pierwszy etap składania wniosków będzie trwał 3 miesiące tj. od kwietnia do czerwca 2016 r., co oznacza, że jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu maju lub czerwcu to rodzina otrzyma wyrównanie od miesiąca kwietnia 2016 r.

W związku z tym, że trwają prace nad powyższym programem o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ważne!
Informujemy, iż nie zostały opracowane i udostępnione druki wniosków na realizację powyższego programu.  Druki, które ukazały się w internecie są fałszywe i nieobowiązujące.

Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczno – noworoczną, rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno – noworoczną w Gminie Marklowice w roku 2015/2016.

Do konkursu dopuszczono 4 posesje. W dniu 8 stycznia 2016 r. komisja konkursowa dokonała jednorazowych oględzin zgłoszonych posesji, podczas których były oceniane następujące elementy otoczenia domu: ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność zaprezentowanych elementów świąteczne – noworocznych, ozdoby efektowne nocą i w ciągu dnia, nawiązanie do tradycji, ogólny porządek i ład posesji.
Poziom był bardzo wysoki. O wyłonieniu pierwszych trzech miejsc zadecydowały minimalne różnice w punktacji.

1 miejsce uzyskali Katarzyna i Stanisław Wróbel
2 miejsce otrzymali Ewelina i Tomasz Adamczyk
3 miejsce trafiło do Małgorzaty i Janusza Elsner

1 miejsce  oswietlenie 2015
Katarzyna i Stanisław Wróbel
2 miejsce  oswietlenie 2015
Ewelina i Tomasz Adamczyk
3 miejsce  oswietlenie 2015
Małgorzata i Janusz Elsner
wyroznienie  oswietlenie 2015
Justyna i Dariusz Hartman
DSC 0595 DSC 0591 DSC 0587 DSC 0583
DSC 0594 DSC 0590 DSC 0575 DSC 0597

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.

Wyróżnienie otrzymali Justyna i Dariusz Hartman

Czytaj więcej...

Spotkanie dla miłośników róż

Zaproszenie róże

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet zaprasza wszystkich miłośników róż w dniu 13 stycznia 2016r. (tj. środa) o godz. 17.00 do budynku GCI w Marklowicach na spotkanie z Panem Piotrem Galusem – miłośnikiem i propagatorem hodowli róż ogrodowych.

W programie:

  • prezentacja multimedialna poświęcona uprawie i pielęgnacji ,,królowej kwiatów”,
  • wykład na temat odmian róż i sposobu ich pielęgnacji.

Więcej artykułów…

  1. Zasady przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania na rok 2016
dzierzawa copy

harmonogram

kurier marklowicki

gospodarka odpadami
Deklaracje - 32 4592817
Informacje techniczne 32 4592835

sip

ochrona zwierzati

pogoda

BADZ EKO

stacja

Miasta Partnerskie

Miasta partnerskie

Czechy - Stonava Francja -Barlin

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00