Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
sobota 15 grudzień 2018

O złej jakości powietrza

W związku z występującym na terenie całego naszego województwa wysokim poziomem stężeń pyłu zawieszonego, wojewoda śląski zwrócił się z pismem na temat zagrożeń wynikających m.in. z wykorzystywaniem domowych pieców centralnego ogrzewania w niewłaściwy sposób.

Zadanie to powinno być realizowane z wykorzystaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) zorganizowanego w naszym województwie w oparciu o Zarządzenie 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Czytaj więcej...

Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

DSC 0688W poniedziałek 25 stycznia, tak jak co roku, z inicjatywy Wójta, w auli marklowickiego Gimnazjum spotkała się Społeczna Rada Konsultacyjna. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich działających w gminie środowisk. Wójt Tadeusz Chrószcz witając zebranych złożył członkom Rady życzenia noworoczne oraz podziękował im za bardzo dobrą współpracę w ubiegłym roku. Następnie zostały wyświetlone dwa filmy. W pierwszym „Moje Marklowice" osoby reprezentujące różne środowiska wyrażały swe opinie o Marklowicach i dokonaniach gminy od chwili jej reaktywacji do dzisiaj. Drugi film przedstawiał działania proekologiczne gminy, głównie przez pryzmat ekologicznego zasilania w ciepło budynku przedszkola publicznego poprzez pompy ciepła i kolektory słoneczne. Tradycyjnie Wójt przedstawił jak w naszej gminie kształtowała się sytuacja demograficzna w minionym roku i na przestrzeni 20 lat. Nadal odnotowujemy wzrost liczby mieszkańców, zarówno poprzez przewagę zameldowań nad wymeldowaniami, jak również na skutek dodatniego przyrostu naturalnego. W okresie 20-lecia liczba mieszkańców gminy wzrosła z 5064 do 5554, co świadczy o tym, że Marklowice są gminą przyjazną mieszkańcom, w której warto żyć i osiedlać się. Kolejnym tematem było omówienie zeszłorocznego budżetu i porównanie go z budżetem na ten rok.

Czytaj więcej...

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

W poniedziałek 18.01.2016 r. uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, w ramach którego podjęto kilka ważnych uchwał. Dokonano również podsumowania realizacji tak zwanych Małych Projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Gmina Marklowice należy do aktywnych gmin wykorzystujących możliwość dofinansowania Małych Projektów współpracując na tym polu z gminą czeską  - Stonava.

Zrealizowaliśmy łącznie 9 projektów na kwotę 149.188 euro to jest ponad 600 tys. złotych, przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Marklowice w wysokości 5%, budżetu Państwa 10%. Resztę, to jest 85%, to środki Unii Europejskiej z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Gmina Marklowice była wielokrotnie nagradzana za efektywne wykorzystanie środków z Funduszu  tak zwanych Małych Projektów.

Tadeusz Chrószcz

Rodzina 500+

rodzina 500 plusW dniu 19 stycznia 2016 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  z udziałem  wiceministra Pana Stanisława Szweda i wojewody śląskiego Pana Jarosława Wieczorka odbyły się konsultacje  w sprawie realizacji  rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W spotkaniu tym uczestniczyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach Pani Krystyna Malina.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że program „ Rodzina 500 plus” skierowany jest do wszystkich rodzin z dziećmi. W przypadku pierwszego dziecka będzie obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 800,00 zł. na osobę, w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi kryterium dochodowe wynosić będzie 1.200,00zł na osobę. Natomiast na drugie i kolejne dzieci nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe, a wsparcie finansowe będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie to nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Pierwszy etap składania wniosków będzie trwał 3 miesiące tj. od kwietnia do czerwca 2016 r., co oznacza, że jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu maju lub czerwcu to rodzina otrzyma wyrównanie od miesiąca kwietnia 2016 r.

W związku z tym, że trwają prace nad powyższym programem o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ważne!
Informujemy, iż nie zostały opracowane i udostępnione druki wniosków na realizację powyższego programu.  Druki, które ukazały się w internecie są fałszywe i nieobowiązujące.

Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczno – noworoczną, rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą dekorację świąteczno – noworoczną w Gminie Marklowice w roku 2015/2016.

Do konkursu dopuszczono 4 posesje. W dniu 8 stycznia 2016 r. komisja konkursowa dokonała jednorazowych oględzin zgłoszonych posesji, podczas których były oceniane następujące elementy otoczenia domu: ogólne wrażenie estetyczne i atrakcyjność zaprezentowanych elementów świąteczne – noworocznych, ozdoby efektowne nocą i w ciągu dnia, nawiązanie do tradycji, ogólny porządek i ład posesji.
Poziom był bardzo wysoki. O wyłonieniu pierwszych trzech miejsc zadecydowały minimalne różnice w punktacji.

1 miejsce uzyskali Katarzyna i Stanisław Wróbel
2 miejsce otrzymali Ewelina i Tomasz Adamczyk
3 miejsce trafiło do Małgorzaty i Janusza Elsner

1 miejsce  oswietlenie 2015
Katarzyna i Stanisław Wróbel
2 miejsce  oswietlenie 2015
Ewelina i Tomasz Adamczyk
3 miejsce  oswietlenie 2015
Małgorzata i Janusz Elsner
wyroznienie  oswietlenie 2015
Justyna i Dariusz Hartman
DSC 0595 DSC 0591 DSC 0587 DSC 0583
DSC 0594 DSC 0590 DSC 0575 DSC 0597

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne.

Wyróżnienie otrzymali Justyna i Dariusz Hartman

Czytaj więcej...

Spotkanie dla miłośników róż

Zaproszenie róże

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet zaprasza wszystkich miłośników róż w dniu 13 stycznia 2016r. (tj. środa) o godz. 17.00 do budynku GCI w Marklowicach na spotkanie z Panem Piotrem Galusem – miłośnikiem i propagatorem hodowli róż ogrodowych.

W programie:

  • prezentacja multimedialna poświęcona uprawie i pielęgnacji ,,królowej kwiatów”,
  • wykład na temat odmian róż i sposobu ich pielęgnacji.

Zasady przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania na rok 2016

komin Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego komorowego lub pieca węglowego, będących podstawowym źródłem ciepła w budynkach, na źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym (konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów), pompę ciepła.

Czytaj więcej...

Strona 61 z 61

dzierzawa copy

harmonogram

kurier marklowicki

gospodarka odpadami
Deklaracje - 32 4592817
Informacje techniczne 32 4592835

sip

ochrona zwierzati

pogoda

BADZ EKO

stacja

Miasta Partnerskie

Miasta partnerskie

Czechy - Stonava Francja -Barlin

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00