Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 20 maj 2019

Artykuły

OGŁOSZENIE KONKURSU Wójt Gminy Marklowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach ul. Wyzwolenia 160

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadgimnazjalnej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
Kandydat jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, spełniającym łącznie następujące wymagania :

Czytaj więcej...

WYNIK NABORU NA DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MARKLOWICACH

WYNIKI NABORU

Nabór kandydatów do pracy w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych

Wójt Gminy Marklowice ogłasza nabór kandydatów do pracy w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice na stanowisko:

DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MARKLOWICACH
w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez do najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Szczegóły, zakres zadań, wymagane dokumenty - pobierz (.pdf 320KB)

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00