Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 19 czerwiec 2019

Artykuły

Plan zagospodarowania przestrzennego

Od 31 lipca 2015 r. zaczął zobowiązywać nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Został wprowadzony w życie uchwałą nr VIII/44/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25.06.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego obszar: część dzielnicy Marklowice Górne oraz rejon ul. Okrężnej o powierzchni ok. 51 ha.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Dzienniku Urzędowym

Plan jest już dostępny w Systemie Informacji Przestrzennej

Zawiadomienie o wyłożeniu mapy glebowo - rolniczej po przeprowadzonej klasyfikacji gruntów

ZAWIADOMIENIE
Starosta Wodzisławski zawiadamia, że w dniach od 07.10.2009 r. do 23.10.2009 r. w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w Urzędzie Gminy Marklowice nastąpi wyłożenie mapy glebowo - rolniczej obrębu Marklowice Górne na obszarze terenów zalewisk po szkodach górniczych w obrębie ul. Rzemieślniczej po przeprowadzonej klasyfikacji gruntów.
W wyżej podanym terminie zainteresowani moga składać na piśmie swoje zastrzeżenia odnośnie klasyfikacji uzupełniającej ich gruntów.

Czytaj więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Marklowice

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0161/1/09 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 26 marca 2009r.

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice przeznaczonych do oddania w najem 

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Marklowice

Na podst. Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2000 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004 r. Poz. 2603 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości:
 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarnkowań i kierunków zagosp.


Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Marklowice

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice w dniach od 3 grudnia 2008 r. do 19 stycznia 2009 r. ( z wyjątkiem dnia 24.12 oraz 31.12 2008 r. ) w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Wyzwolenia 71, Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, pok. nr 302 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 15 00 .
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8 stycznia 2009 r. w Urzędzie Gminy Marklowice pok. 204 o godz. 1500.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marklowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2009 r.

Wójt Gminy Marklowice


Czytaj więcej...

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz uchwał Rady Gminy Marklowice nr II/7/2002 i II/8/2002 z dnia 28.11.2002 r. zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice obejmujących:

Czytaj więcej...

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00