Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 23 lipiec 2019

Artykuły

OPS ogłasza nabór na stanowisko: pracownik socjalny

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKLOWICACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY - UMOWA O PRACĘ W PEŁNYM WYMIARZE USTAWOWEGO CZASU PRACY.

MIEJSCE PRACY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice

OSOBY ZAINTERESOWANE NABOREM WINNY POSIADAĆ:

1. wykształcenie: określone zapisem art. 116 ustawy o pomocy społecznej:
a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie,
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r.  w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej     w szkołach wyższych                (/Dz.U. Nr 27, poz. 158).
2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastosowaniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),
3. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
4. osoba kandydująca nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. osoba posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

Czytaj więcej...

Uwaga Maturzyści!

ops stypendium fundacji 2019

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia już 8 lipca 2019 roku rozpocznie rekrutację do VIII Edycji stypendiów akademickich na rok 2019/2020.

Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Stypendia w wysokości 5000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

Rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!

ops pcpr dpp teleopieka 2019Trwa nabór do projektu "Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!", który uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs. Nr projektu WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki (dla 36 osób) oraz do usług w formie dziennego domu pomocy (dla 45 osób). Projekt skierowany w sumie do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niepełnosprawnych, niesamodzielnych, doświadczających wielokrotnego wykluczenia) z terenu powiatu wodzisławskiego, pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej w okresie 01.04.2019 r.–31.10.2021 r.

Szczegóły w aktualnym regulaminie oraz pod numerem telefonu 32 455 83 04 wew. 36, w godz. od 8:00 do 12:00.

Strona 1 z 15

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00