Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 4 czerwiec 2020

Artykuły

Poradnik dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Treść poradnika znajduje się tutaj.

OGŁOSZENIE Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach

W związku z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o zmianie w funkcjonowania tutejszego OPS

1.Ośrodek przyjmuje osoby zainteresowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
2.Wskazany w pierwszej kolejności jest kontakt klientów z pracownikami telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka.
3.Przy przyjmowani obywateli należy zachować nadzwyczajne środki ostrożności (rękawiczki, maseczka, dezynfekcja rąk) zarówno klient jak i pracownik.
4.Pracownicy Socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
5.Sprawy można załatwiać w następujący sposób:
Elektronicznie:
- za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl
- poprzez ePUAP/opsmarklowice/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego)
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenia wychowawcze tj. 500+)
Tradycyjnie -w wersji papierowej:
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej tylko w razie bezwzględnej konieczności
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku jest data wpływu do OPS.
Dane teleadresowe:
tel. stacjonarny 32 455 06 84,
tel. komórkowy pracownicy socjalni 690 141 999,
tel. komórkowy świadczenia rodzinne 507 494 232
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
6.Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim na temat koronawirusa: 601 499 841; link do strony www.psse.wodzislaw.pl

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje o ograniczeniu w funkcjonowania tutejszego OPS

1.Ośrodek ogranicza przyjmowanie osób zainteresowanych (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2.Kontakt klientów z pracownikami Ośrodka następuje wyłącznie telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy Ośrodka.
3.Pracownicy socjalni pracują w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a weryfikacja potrzeb osób zainteresowanych odbywa się zdalnie tj. telefonicznie lub mailowo.
4.Sprawy można załatwiać w następujący sposób:
Elektronicznie:
- za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl
- poprzez ePUAP/opsmarklowice/skrytka (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, bezpiecznego podpisu elektronicznego)
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej (tylko świadczenia wychowawcze tj. 500+)
Tradycyjnie -w wersji papierowej:
- osobiście w OPS tylko w razie bezwzględnej konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
W przypadku nadania listu poleconego, za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania, zaś w przypadku wysłania wniosku listem ekonomicznym, datą przyjęcia wniosku jest data wpływu do OPS.
Dane teleadresowe:
tel. stacjonarny 32 455 06 84,
tel. komórkowy pracownicy socjalni 690 141 999,
tel. komórkowy świadczenia rodzinne 507 494 232
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wzory wniosków do pobrania wraz z objaśnieniami znajdują się poniżej:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - objaśnienie

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tutyłu urodzenia dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy - objaśnienie

Wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze 500+ objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego - objaśnienie

Wzór wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny - objaśnienie

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej mogą skorzystać z poniższego druku lub napisać wniosek własnoręcznie:

Wniosek o przyznanie pomocy

W przypadku, gdy o świadczenia z pomocy społecznej ubiegają się osoby pozostające w zatrudnieniu do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobku:

Zaświadczenie o zarobku

Zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw w związku ze wsparciem z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Klauzula RODO

Program "Aktywny samorząd 2020" skierowany do osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program "Aktywny samorząd" skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych.

Więcej szczegółów na temat programu znajduje się tutaj

Strona 1 z 17

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00