Baza organizacji

Organizacje

  • Drukuj
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAREJESTROWANE
NA TERENIE GMINY MARKLOWICE


Na terenie Gminy Marklowice działa 6 pełnoprawnie zarejestrowanych organizacji pozarządowych.

3 z nich to organizacje sportowe działające w formie klubów sportowych, skupiających w swoich strukturach pasjonatów przede wszystkim piłki nożnej, narciarstwa biegowego, różnorodnych sztuk walki a także innych dyscyplin sportowych oraz szeroko pojętej rekreacji ruchowej.

Pozostałe 3 stowarzyszenia działają w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Oprócz w/w organizacji w Gminie działa jeszcze szereg podmiotów tj. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne oraz inne tzw. grupy nieformalne, które równie aktywnie uczestniczą w życiu Gminy oraz chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze lokalnym oraz regionalnym.