Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 24 listopad 2020

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 listopada 2020 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 22 października 2020 r.
4. Informacja na temat odłowu i odstrzału dzików - ref. Grzegorz Świerczyński Prezes Koła Łowieckiego „Pod Klonem".
5. Plany inwestycyjne na 2021 rok - ref. Z-ca Wójta
6. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok – ref. Wójt i Skarbnik Gminy.
7. Omówienie tematu dot. „Łąk kwietnych" - ref. Dyrektor GZGK J. Pawelec.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia "Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" – ref. Cz. Somerlik
b) uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marklowice na rok 2021"- ref. jw.,
c) przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marklowice na lata 2021 – 2026" - ref. jw.
d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych - ref. Zastępca Wójta,
9. Zaopiniowanie pism Wójta w sprawie:
a) dokończenia budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia (na Wilczku) - ref. Zastępca Wójta,
b) przekazania gruntu na rzecz Gminy Marklowice – ref. j. w.
10. Omówienie sprawy dalszego procedowania wniosku dotyczącego - montażu tzw. sygnalizacji wzbudzanej w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Długą.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00