WÓJT GMINY MARKLOWICE

mgr inż. Tadeusz Chrószcz
Sekretariat I piętro pokój 202
Tel. (32) 45 92 800
Fax. (32) 45 92 802
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie stron w każdy wtorek.
Godziny przyjęcia najlepiej uzgodnić telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod numerem tel: (032) 45 92 800

Raport o stanie Gminy Marklowice za 2019 rok - czytaj

   Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, uchwał Rady Gminy i budżetu.
   Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
   Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
   Termin sesji ustalono na dzień 14 lipca 2020.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY MARKLOWICE

mgr inż. Piotr Galus
Sekretariat II piętro pokój 302
Tel. (32) 45 92 830
Fax. (32) 45 92 802
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjmowanie stron w każdy wtorek.
Godziny przyjęcia najlepiej uzgodnić telefonicznie w sekretariacie Z-cy Wójta pod numerem tel: (032) 45 92 830