Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 18 październik 2018

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2018 WÓJTA GMINY MARKLOWICE z dnia 10 października 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Marklowice

Na podstawie:
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
- uchwały nr XXXIX/219/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „Podmiotami".
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Marklowice.
3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tejże uchwały.
§ 2.
Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 października 2018 r.
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 15 października 2018 r.
§ 3.
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice (http://marklowice.pl), zakładka Samorząd/Rada Gminy/Konsultacje Społeczne.
§ 4.
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Rady Urzędu Gminy Marklowice.
§ 5.
Opinie należy składać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w sekretariacie urzędu w terminie określonym w § 2. Uwagi powinny zawierać nazwę organizacji i dane osób upoważnionych, odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z propozycją zmian z uzasadnieniem.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Marklowice

mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Projekt uchwały

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2018:

  • e-mailem na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • w Sekretariacie Urzędu Gminy Marklowice pokój 202
  • faksem 32 459 28 02

Treść:
zarządzenia
projektu Programu Współpracy na rok 2019,
formularz do zgłaszania uwag pdf doc.
uchwała

Ogłoszenia w sprawie konsultacji projeków uchwał Rady Gminy Marklowice

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 13

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00