Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
niedziela 16 grudzień 2018

Konsultacje społeczne wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje społeczne wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice.

 

Zarządzenie

Projekt uchwały

Konsultacje w sprawie uchwał podwyżek kryterium dochodowego w zakresie dożywiania oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

Konsultacje społeczne projektu uchwał dotyczących:

1) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym prpgramem "Posiłek w szkole i wdomu" na lata 2019-2023

2) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloetnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

zarządzenie

projekt uchwały

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej „Podmiotami”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat tejże uchwały.

Określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 listopada 2018 r.
termin zakończenia konsultacji na dzień 30 listopada 2018 r. do godz. 14.00.

Strona 1 z 15

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00