Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 30 listopad 2020

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

plakat wybory 1ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Marklowice odbędą się wyłącznie drogą korespondencyjną.

Wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się na terenie gminy Marklowice zgłasza zamiar głosowania do dnia 24.06.2020 r. tj. środa
w następujący sposób:

- osobiście na druku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w Urzędzie Gminy Marklowice. Wypełnione zgłoszenie wrzuca do skrzynki oddawczej znajdującej się na parterze urzędu. Druki można pobrać w urzędzie lub ze strony internetowej marklowice.pl
Wzór zgłoszenia
lub

- można wysłać sms na numer 4301 o treści:
Wybory imię (imiona), nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr pesel, adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy, nr telefonu kontaktowego, opcjonalnie
adres e-mail.
Należy pamiętać, aby na początku sms-sa było słowo „wybory", koszt sms-a według cennika operatora, jak za zwykły sms
lub

- poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
w treści e-maila trzeba umieścić następujące dane:
imię (imiona), nazwisko, imię ojca, data urodzenia, nr pesel, adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy, nr telefonu kontaktowego, opcjonalnie adres e-mail
lub

- telefonicznie pod numerem telefonu 32 4592825 od poniedziałku do środy od godziny 7:30 do 15:30
lub

- faxem na numer 324592802 wysyłając następujące dane:
imię (imiona), nazwisko, imie ojca, data urodzenia, nr pesel, adres na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy, nr telefonu kontaktowego, opcjonalnie adres e-mail.

------------------------

Aktualizacja 21.06.2020 15:30
Za pomocą sms lub maila można zgłaszać kilka osób w jednym sms lub mailu
Automatycznie jest generowana odpowiedz ze mail lub sms dotarł na naszą skrzynkę. Przypominam iż wysyłając sms należy użyć słowa wybory na początku sms-a

Zgłoszenia wysłane po 24.06.2020 r. nie będą już przyjmowane.
Wyborcy, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji
w warunkach domowych po dniu 24 czerwca 2020 r. - zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego mogą dokonywać do dnia 26 czerwca 2020 r.
RODO Administratorem danych jest Gmina Marklowice reprezentowana przez Wójta gminy Marklowice. Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej marklowice.pl

Uchwała nr 198/2020 PKW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy Marklowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

Informacje o sposobie dokonywania zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego podamy po godzinie 12:00 20.06.2020

UCHWAŁA NR 198/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego
na terenie gminy Marklowice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach
organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U.
poz. 979), na wniosek Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2020 r., Państwowa Komisja
Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się głosowanie wyłącznie korespondencyjne na terenie
gminy Marklowice w powiecie wodzisławskim, w województwie śląskim.

§ 2. 1. Wyborca ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania znajdującym się
na terenie, o którym mowa w § 1, zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego
komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wpisany jest
do spisu wyborców, do dnia 24 czerwca 2020 r.
2. Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w ust. 1, może zgłosić
zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.
3. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie, w tym za pomocą krótkiej
wiadomości tekstowej (sms), pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

§ 3. Wyborca otrzymuje pakiet wyborczy z urzędu gminy, nie później niż 26 czerwca
2020 r.

§ 4. Wójt gminy Marklowice oraz Wojewoda Śląski zapewniają rozpowszechnianie
informacji, o których mowa w § 1-3, na terenie objętym głosowaniem wyłącznie
korespondencyjnym, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej, prasy, radia
i telewizji oraz w innych formach umożliwiających dotarcie do wszystkich wyborców
na tym terenie.

Rekomendacja Ministra Zdrowia

W związku z rekomendacją Ministra Zdrowia w Gminie Marklowice Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. odbędą się wyłącznie drogą korespondencyjną. Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie po konsultacji z Krajowym Biurem Wyborczym w Bielsku Białej.

Informacja dla wyborców

Spis wyborców jest udostępiony do wglądu zainteresowanych na ich pisemny wniosek do dnia 23 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Marklowice (tel. do kontaktu 324592840)

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00