Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 24 maj 2019

Posiedzenia Rady Gminy

Obrady VIII Sesji Rady Gminy Marklowice - 29.04.2019 r.

Informuje się, że  w dniu 29 kwietnia 2019 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady VIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

Porządek obrad
VIII Sesji Rady Gminy Marklowice
VII Kadencji
w dniu 29 kwietnia 2019 roku

 

 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji z dnia 28 marca 2019 r.
4. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

5.  Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,    
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu marcu 2019 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. del. A. Kądziela,

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) miany Uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XII/62/11z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad przyznawania, wysokości i wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
b) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Marklowicach na lata 2019-2022,
c) udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Marklowice,Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim,
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok - ref. Skarbnik Gminy,
e) przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar:  południową część ulicy Wyzwolenia od granicy administracyjnej  z miastem Wodzisław Śl. wraz z ul. Goplany, Porzeczkową, Kilińskiego, Stawową, Krakusa do ul. Dębowej i granicy administracyjnej z gminą Mszana o pow. ok. 378 ha – ref. Zastępca Wójta,
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Marklowice – ref. j. w.

7. Omówienie umowy dotyczącej zarządzaniem salą w nowym budynku OSP w Marklowicach – ref. Sekretarz Gminy.
8.  Wolne głosy i wnioski.
9.  Ustalenie terminu następnej sesji.
10.  Zamknięcie obrad  VIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

VII Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 28 marca 2019 roku

Porządek obrad
VII Sesji Rady Gminy Marklowice
VII Kadencji
w dniu 28 marca 2019 roku

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji z dnia 7 marca 2019 r.
4. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
5. Realizacja i wykonanie remontów z tytułu szkód górniczych na obiektach gminnych - ref. Sekretarz Gminy, Dyrektorzy placówek oświatowych i Dyrektor GZGK.
6 Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu lutym 2019 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. del. A. Kądziela,
7. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok - - ref. Skarbnik Gminy
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Posiedzenie Rady Gminy w dniu 07.03.2019 r.

Informuje się, że  w dniu 7 marca 2019 r., o godz. 16.00 odbędą się obrady VI Sesji Rady Gminy Marklowice.

 

 

Porządek obrad
VI Sesji Rady Gminy Marklowice
VII Kadencji
w dniu 7 marca 2019 roku

 

 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podziękowanie Pani Monice Rutkowskiej i Pani Sabinie Draga za wkład pracy na rzecz i rozwój Stowarzyszenia Artystycznego Zespołu "Aplauz" w Marklowicach.

4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Marklowice z dnia 31 stycznia 2019 r.

5. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu styczniu 2019 r.- ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. del. A. Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat M. Sieniawski.

7.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok - ref. Skarbnik Gminy
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Marklowice na lata 2019 – 2023 - ref. jw.
c) uchwalenia Statutu Gminy Marklowice – ref. Sekretarz Gminy,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Policji – ref. jw.
e) przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2019 roku” - ref. Zastępca  Wójta
f) zmiany uchwały Nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącej określania zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy na dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – ref. jw.

8.  Wolne głosy i wnioski.

9. Ustalenie terminu następnej sesji.

10. Zamknięcie obrad  VI Sesji Rady Gminy Marklowice.

Sesja Rady Gminy w dniu 31.01.2019 r.

Informuje się, że V Sesja Rady Gminy Marklowice VII Kadencji odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r., o godz. 16.00 (sala obrad, p. 204).

 

 

Porządek obrad
V Sesji Rady Gminy Marklowice
VII Kadencji
w dniu 31 stycznia 2019  roku

 

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji z dnia 20.12.2018 r. i IV sesji z dnia 27.12.2018 r.
4. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5.  Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – Zastępca Wójta,    
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu grudniu 2018 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami – ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji  – ref. Przewodniczący komisji,
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – ref. del. A. Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. delegat M. Sieniawski.

6.  Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) statutu Gminy Marklowice – ref. Sekretarz Gminy,
b) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – ref. j. w.
c) udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe – ref. Zastępca Wójta,
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok – ref. Skarbnik Gminy.

7. Ustalenie składu osobowego pocztu sztandarowego Gminy Marklowice.
8.  Wolne głosy i wnioski.
9.  Ustalenie terminu następnej sesji.
10.  Zamknięcie obrad  V Sesji Rady Gminy Marklowice.

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 27 grudnia 2018 roku – godz. 16.00

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  - planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - wschodnią część ul. Wiosny Ludów oraz rejon ul. Astrów i ul. Jabłoniowej - ref. Projektantka Firmy SYNTAX z Gliwic Małgorzata Łapeta.
4. Zamkniecie obrad IV Sesji Rady Gminy Marklowice.

Strona 1 z 9

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00