Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
sobota 15 sierpień 2020

Ferie dobiegają końca!

ferie 2017Nie wszystkie dzieci miały możliwość spedzenia ferii poza Marklowicami. Dla tych, którzy zostali w naszej gminie, szkoły i gimnazjum przygotowały ciekawe zajęcia. Były wyjazdy na basen, kręgle, lodowisko, do fikolandii, warsztaty teatralne, kulinarne, turniej tenisa stołowego. Było i coś dla starszych i coś dla najmłodszych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach w czasie ferii zimowych przebiegały pod hasłem „Spędzamy czas aktywnie i w grupie”. Liczebność grup w poszczególnych dniach: poniedziałek – 26 osób, wtorek – 41 osób, środa – 37 osób, czwartek – 26 osób, piątek – 26 osób. Każdy dzień rozpoczynał się apelem – powitanie, przedstawienie opiekunów, harmonogramu dnia, sprawdzenie obecności, odczytanie regulaminów obowiązujących podczas ferii. Tematyka zajęć plastycznych: „Sznurkowe rysowanie” – wyklejanie obrazka sznurowadłami, „Proszę Państwa, oto miś” – wykonanie zabawki misia z różnokolorowych materiałów. Podczas zajęć dzieci rozwijały talenty i zainteresowania, integrowały się poprzez wspólną zabawę w grupie.

Zobacz GALERIĘ

Czytaj więcej...

Jakość wody w IV kwartale 2016

jakosc wody 4 2016Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji przesłał zbiorcze zestawienie parametrów jakości wody dostarczanej odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje.

 • W dniach 16 - 31 stycznia 2017 r. zostaną przeprowadzone ankiety koniunktury w gospodarstwach rolnych.

 • Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach przez rolników dotyczącej aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.

 • W dniach od 2 stycznia do 29 lutego 2017 r. zostaną przeprowadzone badania na temat kształcenia dorosłych.
 • W każdym miesiącu 2017 roku zostaną również przeprowadzone badania budżetów gospodarstw domowych, badania kondycji gospodarstw domowych i badanie aktywności ekonomicznej ludności.


Badania i ankiety realizowane są przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego, jak również telefonicznie.

Ankieta urzedu statystycznego 2017 1 Ankieta urzedu statystycznego 2017 2 Ankieta urzedu statystycznego 2017 3

Towarzystwo Miłośników Marklowic podsumowało rok.

TMM swieta 2016 429 grudnia 2016 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Marklowic na VIII świąteczno-nowo-rocznym spotkaniu w Domu Przyjęć „Duet” podsumowali mijający rok. Rok bogaty w wydarzenia. Prezes TMM, pan Józef Kłosok, nakreślił również zarysy planu na rok przyszły.

Obecny na spotkaniu wójt gminy Marklowice, pan Tadeusz Chrószcz bardzo wysoko ocenił pracę stowarzyszenia a jego powstanie przed 15-laty określił jako „strzał w 10”.

Spotkanie przebiegało na wspólnym śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Jan Cichy a także wspomnieniach przy multimedialnym pokazie „Przeżyjmy to jeszcze raz” ze spotkań, prelekcji i wyjazdów organizowanych przez TMM dla mieszkańców Marklowic.

TMM swieta 2016 1 TMM swieta 2016 2 TMM swieta 2016 3

Rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejsza dekorację świąteczno - noworoczną"

Do konkursu zgłoszono rekordową ilość posesji. W tym roku było ich aż 11. W dniu 5 stycznia 2017 r. komisja w składzie:

 • Teresa Machnica - przewodnicząca,
 • Piotr Zając - zastępca przewodniczącego,
 • Halina Sładek - członek komisji,
 • Mariusz Kominek - członek komisji,
 • Marcin Burszczyk - członek komisji,

dokonała jednorazowych oględzin posesji, podczas których były oceniane następujące elementy otoczenia domu:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • atrakcyjność elementów świąteczno - noworocznych,
 • ozdoby efektowne nocą i w ciągu dnia,
 • nawiązanie do tradycji,
 • ogólny porządek i ład posesji.

W konkursie wygrała posesja Państwa Sabiny i Adama Dragi. Jak Pani Sabina przyznaje, już w listopadzie rozpoczęła starania przygotowujące posesję do konkursu, wykonanie stroików, porządkowanie i przystrajanie. Zaś instalacja oświetlenia świątecznego przypadła w udziale Panu Adamowi.

Drugie miejsce zajęli Państwo Gabriela i Dariusz Urbaczka zaś trzecie miejsce przypadło Państwu Anecie i Piotrowi Nowak.

W dniu 12.01.2017 r. Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Teresą Machnicą, dokonali wręczenia nagród wygranym.

Zaznaczyć trzeba, że pomimo tego, iż regulamin nie przewidywał wyróżnień, to podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu za dbałość o estetykę swoich posesji a co za tym idzie za upiększanie naszej gminy.

oswietlenie 2017 1miejsce
1 miejsce
oswietlenie 2017 2miejsce
2 miejsce
oswietlenie 2017 3miejsce
3 miejsce
oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 1 oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 2 oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 3
oswietlenie 2017 dekoracje 2 oswietlenie 2017 dekoracje 1 oswietlenie 2017 dekoracje 3

Konkurs - "Wybieram Wybory"

Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Regulamin i szczegóły konkursu na stronie: Wybieram Wybory

plakat-wybieram-wybory

Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

empatia logoMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych.

W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017 r.

W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń. Realizacja zmian drugiego etapu planowana jest w II kwartale.

Ponadto informuje się, że od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING i Millennium.
W 2017 r. planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.

Konsultacje społeczne w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej

Wójt Gminy Marklowice zarządza, co następuje:

1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień
    i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej

2. Konsultację przeprowadza się w celu poznania opinii na temat  wyżej wskazanej Uchwały

Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 stycznia 2017 r.
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 20 stycznia  2017 r.

Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie  na stronie BIP Gminy Marklowice www.marklowice.pl i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Marklowice.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Pion Spraw Społecznych Urzędu Gminy.

Opinie należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Więcej artykułów…

 1. Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.
 2. Bezpieczne ferie 2017
 3. Wycinka drzew
 4. Do Siego Roku!
 5. Zastrzeż utracone dokumenty!

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00