Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
sobota 24 październik 2020

Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjnej

rada kons styczen 2017 1W poniedziałek 30 stycznia, tak jak co roku, z inicjatywy Wójta, w auli marklowickiego Gimnazjum spotkała się Społeczna Rada Konsultacyjna. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich działających w gminie środowisk. Wójt Tadeusz Chrószcz witając zebranych  złożył członkom Rady życzenia noworoczne oraz podziękował im za bardzo dobrą współpracę w ubiegłym roku. Podkreślił, przy tej okazji, że zebrani na Sali to ludzie, którzy robią najwięcej dla naszej społeczności.

W tym roku po raz pierwszy wystąpił działający w Gimnazjum, pod dyrekcją Ewy Skupień zespół „Coda”. Młodzież zaśpiewała wiązankę kolęd i pastorałek. Po koncercie Wójt przedstawił jak w naszej gminie kształtowała się sytuacja demograficzna w minionym roku i na przestrzeni 20  lat. Po raz pierwszy odnotowano wzrost liczby zgonów nad urodzinami oraz tradycyjnie przewagę zameldowań nad wymeldowaniami.  Kolejnym tematem było omówienie zeszłorocznego budżetu i porównanie go z budżetem na ten rok. rada kons styczen 2017 2Wójt przy tej okazji przedstawił sprawy związane ze zwrotem podatku od górniczych budowli podziemnych. Powiedział, że pomimo tego iż Trybunał Konstytucyjny kilka lat temu wydał wyrok w sprawie podatków od budowli podziemnych Sejm RP nadal nie uregulował tych spraw pogłębiając chaos w tej dziedzinie. Dlatego m. in. Gmina musiała oddać 2,15 mln zł co postawiło budżet na ten rok w trudnej sytuacji.

Trudną sytuację gminy pogłębiła też reforma oświaty, dzięki której otrzymaliśmy mniejszą o około 400 tys. zł subwencję oświatową.  Następnie omówił wydatki inwestycyjne na przestrzeni 20 lat. Gmina w tym czasie zainwestowała około 105 mln zł (bez waloryzacji tej kwoty). Poinformował też zebranych, że w tym samym czasie z odsetek od lokat bankowych gmina pozyskała ponad 10 mln zł.  Wójt przedstawił propozycje planu inwestycyjnego na lata 2017-2018.rada kons styczen 2017 3W tym okresie zaplanowano m. in. kontynuację inwestycji z zakresu ochrony środowiska, czyli budowę kanalizacji (planowana jest dalsza budowa sieci od centrum gminy w kierunku Marklowic Górnych) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz o programie ograniczenia niskiej emisji z przydomowych kotłów co. Zaplanowano również zaprojektowanie i budowę instalacji zasilania energetycznego 5 gminnych obiektów przez instalacje fotowoltaiczne w wariancie optymistycznym, kiedy otrzymamy dofinansowanie z zewnętrznych źródeł, lub 1 obiektu – Słonecznej Wyspy w przypadku braku dofinansowania.

Kontynuowane będzie również wsparcie likwidacji azbestu. Poinformował, że zaplanowano budowę nowego budynku OSP oraz remont i przebudowę budynku starego przedszkola oraz remont budynku na os. Kolorowym. Przedstawił też inwestycje w ramach Lokalnej Grupy Działania. Na koniec zebrani zapoznali się z planem imprez i konkursów jakie będzie organizowała Gmina w 2017 r. W dalszej dyskusji uczestnicy spotkania  prowadzili w kuluarach, przy kołoczu, dyskusję na interesujące ich tematy.

Ferie dobiegają końca!

ferie 2017Nie wszystkie dzieci miały możliwość spedzenia ferii poza Marklowicami. Dla tych, którzy zostali w naszej gminie, szkoły i gimnazjum przygotowały ciekawe zajęcia. Były wyjazdy na basen, kręgle, lodowisko, do fikolandii, warsztaty teatralne, kulinarne, turniej tenisa stołowego. Było i coś dla starszych i coś dla najmłodszych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach Zajęcia realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1 w Marklowicach w czasie ferii zimowych przebiegały pod hasłem „Spędzamy czas aktywnie i w grupie”. Liczebność grup w poszczególnych dniach: poniedziałek – 26 osób, wtorek – 41 osób, środa – 37 osób, czwartek – 26 osób, piątek – 26 osób. Każdy dzień rozpoczynał się apelem – powitanie, przedstawienie opiekunów, harmonogramu dnia, sprawdzenie obecności, odczytanie regulaminów obowiązujących podczas ferii. Tematyka zajęć plastycznych: „Sznurkowe rysowanie” – wyklejanie obrazka sznurowadłami, „Proszę Państwa, oto miś” – wykonanie zabawki misia z różnokolorowych materiałów. Podczas zajęć dzieci rozwijały talenty i zainteresowania, integrowały się poprzez wspólną zabawę w grupie.

Zobacz GALERIĘ

Czytaj więcej...

Jakość wody w IV kwartale 2016

jakosc wody 4 2016Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji przesłał zbiorcze zestawienie parametrów jakości wody dostarczanej odbiorcom. Zestawienia te potwierdzają zgodność jakości dostarczanej wody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje.

 • W dniach 16 - 31 stycznia 2017 r. zostaną przeprowadzone ankiety koniunktury w gospodarstwach rolnych.

 • Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach przez rolników dotyczącej aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania kierunków zmian.

 • W dniach od 2 stycznia do 29 lutego 2017 r. zostaną przeprowadzone badania na temat kształcenia dorosłych.
 • W każdym miesiącu 2017 roku zostaną również przeprowadzone badania budżetów gospodarstw domowych, badania kondycji gospodarstw domowych i badanie aktywności ekonomicznej ludności.


Badania i ankiety realizowane są przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego, jak również telefonicznie.

Ankieta urzedu statystycznego 2017 1 Ankieta urzedu statystycznego 2017 2 Ankieta urzedu statystycznego 2017 3

Towarzystwo Miłośników Marklowic podsumowało rok.

TMM swieta 2016 429 grudnia 2016 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Marklowic na VIII świąteczno-nowo-rocznym spotkaniu w Domu Przyjęć „Duet” podsumowali mijający rok. Rok bogaty w wydarzenia. Prezes TMM, pan Józef Kłosok, nakreślił również zarysy planu na rok przyszły.

Obecny na spotkaniu wójt gminy Marklowice, pan Tadeusz Chrószcz bardzo wysoko ocenił pracę stowarzyszenia a jego powstanie przed 15-laty określił jako „strzał w 10”.

Spotkanie przebiegało na wspólnym śpiewaniu kolęd przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Jan Cichy a także wspomnieniach przy multimedialnym pokazie „Przeżyjmy to jeszcze raz” ze spotkań, prelekcji i wyjazdów organizowanych przez TMM dla mieszkańców Marklowic.

TMM swieta 2016 1 TMM swieta 2016 2 TMM swieta 2016 3

Rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejsza dekorację świąteczno - noworoczną"

Do konkursu zgłoszono rekordową ilość posesji. W tym roku było ich aż 11. W dniu 5 stycznia 2017 r. komisja w składzie:

 • Teresa Machnica - przewodnicząca,
 • Piotr Zając - zastępca przewodniczącego,
 • Halina Sładek - członek komisji,
 • Mariusz Kominek - członek komisji,
 • Marcin Burszczyk - członek komisji,

dokonała jednorazowych oględzin posesji, podczas których były oceniane następujące elementy otoczenia domu:

 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • atrakcyjność elementów świąteczno - noworocznych,
 • ozdoby efektowne nocą i w ciągu dnia,
 • nawiązanie do tradycji,
 • ogólny porządek i ład posesji.

W konkursie wygrała posesja Państwa Sabiny i Adama Dragi. Jak Pani Sabina przyznaje, już w listopadzie rozpoczęła starania przygotowujące posesję do konkursu, wykonanie stroików, porządkowanie i przystrajanie. Zaś instalacja oświetlenia świątecznego przypadła w udziale Panu Adamowi.

Drugie miejsce zajęli Państwo Gabriela i Dariusz Urbaczka zaś trzecie miejsce przypadło Państwu Anecie i Piotrowi Nowak.

W dniu 12.01.2017 r. Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz wraz z przewodniczącą komisji konkursowej Teresą Machnicą, dokonali wręczenia nagród wygranym.

Zaznaczyć trzeba, że pomimo tego, iż regulamin nie przewidywał wyróżnień, to podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu za dbałość o estetykę swoich posesji a co za tym idzie za upiększanie naszej gminy.

oswietlenie 2017 1miejsce
1 miejsce
oswietlenie 2017 2miejsce
2 miejsce
oswietlenie 2017 3miejsce
3 miejsce
oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 1 oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 2 oswietlenie 2017 wreczenie nagrod 3
oswietlenie 2017 dekoracje 2 oswietlenie 2017 dekoracje 1 oswietlenie 2017 dekoracje 3

Więcej artykułów…

 1. Konkurs - "Wybieram Wybory"
 2. Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia
 3. Konsultacje społeczne w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej
 4. Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marklowice w 2017 r.
 5. Bezpieczne ferie 2017

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00