Logo Gminy Marklowice
Powróć do: Kierownicto Urzędu

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Marklowice
mgr Zbigniew Gamza

ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

I piętro pokój 210
Tel. 032 459 28 21
Fax. 032 459 28 02
e-mail: sekretarz@marklowice.pl