Logo Gminy Marklowice

Inspektor Obrony Cywilnej (stanowisko samodzielne)

Dane kontaktowe:
e-mail: oc@marklowice.pl
telefon: 032 459 2807

Do głównych zadań Inspektora Obrony Cywilnej należy planowanie zadań obrony cywilnej, prowadzenie magazynu sprzętu OC, nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju. Nadzór nad zapewnieniem zasobów wody do gaszenia pożarów. Planowanie zadań gminnego zespołu reagowania.