Logo Gminy Marklowice

Obiekty sportowe przy SP1, SP2 oraz przy ul. Wyzwolenia 54

Cennik korzystania z gminnej sali sportowej i boisk przy SP1, SP2 oraz przy ul. Wyzwolenia 54.

 

Brutto

1.  osoby  legitymujące się Kartą Dużej Rodziny

Bezpłatnie

2. sala sportowa, szatnia, natryski, antresola oraz boisko sportowe (2 godziny)

7,00 zł

3. sala sportowa, szatnia, natryski - grupy zorganizowane (2 godziny)

90,00 zł

4. antresola - grupy zorganizowane (godzina)

40,00 zł

5. boisko sportowe - grupy zorganizowane (1 godzina)

70,00 zł

6. kort tenisowy - dorośli (1 godzina)

20,00 zł

7. kort tenisowy - młodzież i studenci za okazaniem odpowiedniej legitymacji
(1 godzina)

8,00 zł

8. siłownia (1 godzina)

7,00 zł

9, karnet wstępu na siłownię (5 wejść)

25,00 zł

10. szatnia, natryski (grupy zorganizowane)

35,00 zł

11. opłata za światło w czasie korzystania z boiska  (1 godzina)

17,00 zł

12. opłata za światło w czasie korzystania z boiska - kluby sportowe niezrzeszone w marklowickich klubach sportowych (1 godzina)

40,00 zł

13. dzieci i młodzież szkolna zamieszkała w Marklowicach do ukończenia 18 lat

Bezpłatnie