Logo Gminy Marklowice

Ochrona środowiska, utrzymanie czystości i porządku

mgr inż. Rafał Ćwiek
Dane kontaktowe:
e-mail: rafal.cwiek@marklowice.pl
telefon: 32 459 28 35