Logo Gminy Marklowice

Wyjaśnienie w sprawie skrzyżowania ul. Cmentarnej z ul. Wyzwolenia

W związku z tym, iż włączenie (przebudowa) drogi lokalnej wymaga zawsze uzgodnienia z gestorem drogi wyższej kategorii, w tym przypadku Zarządem Województwa Śląskiego – dla osób niezorientowanych w temacie, a mających odmienny pogląd przedstawiamy następujące wyjaśnienie:

Projekt pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 932 z ul. Cmentarną w Marklowicach został wykonany zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Województwa Śląskiego odnoszącym się do wielu kwestii technicznych wykonania przebudowy, w tym do szerokości jezdni w obszarze włączenia 5 mb. W uzgodnieniu tym w wskazano również między innymi, że włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 932 należy wykonać jako skrzyżowanie zwykłe zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie i został zatwierdzony decyzją Wojewody Ślaskiego nr 35/B-B/20 z dnia 18.06.2020 r. oraz decyzją Starosty Wodzisławskiego nr1630/20 z dnia 16.11.2020 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności