Logo Gminy Marklowice

Pion Infrastruktury Technicznej i Rozwoju (ITR)

Pionem ITR kieruje: mgr inż. Piotr Galus - Zastępca Wójta
Godziny pracy pionu ITR: od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00
Dane kontaktowe:
e-mail: itr@marklowice.pl
telefon: 32 459 28 30

Do głównych zadań realizowanych przez Pion ITR należą:
- zadania z zakresu budownictwa, architektury, zagospodarowania i planowania przestrzennego gminy;
- zadania z zakresu mienia komunalnego, gospodarki gruntami, wywłaszczania nieruchomości;
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa;
- inwestycje gminne;
- ochrona środowiska i rolnictwo;
- zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego.