Logo Gminy Marklowice
Powróć do: Polski Ład

Przebudowa ul. Jabłoniowej w Marklowicach

Projekt został dofinansowany z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
kwotą 4.029.067,88 zł.
Całkowita wartość zadania to 4.241.124,08 zł.
Przedmiotem zadnia jest Przebudowa odcinka ul. Jabłoniowej na dł. 660,0 mb do szer. 5,0 mb z budową kanalizacji deszczowej.