Logo Gminy Marklowice

2022

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 40.955 %
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 6,99 %
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych 27,16 %