Logo Gminy Marklowice

Masz propozycje tematów, problemów jakimi powinna się zająć Rada Gminy - ZGŁOŚ JE !!!

Zgodnie z § 4. Statutu Gminy Marklowice:
1. Nowo wybrana Rada uchwala, w terminie do 3 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia ramowy
program działania, określając w nim główne kierunki swojej pracy i sposoby realizacji zadań; przy
sporządzeniu programu uwzględnia się postulaty, wnioski, uwagi i propozycje mieszkańców.

Jeśli macie Państwo jakieś postulaty, wnioski, uwagi lub propozycje do tematów, działań jakimi powinna się zająć Rada Gminy, prosimy o przesłanie ich na adres:

biuro.rady@marklowice.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności