Logo Gminy Marklowice

Zebranie sprawozdawcze Zarządu OSP Marklowice

W sobotę 17 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach.

Podczas zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności statutowej OSP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023, a także plany na rok 2024 r. Zarząd jednostki otrzymał absolutorium.

W spotkaniu gościnnie udział wzięli Wójt Tadeusz Chrószcz, Senator Henryk Siedlaczek, Sekretarz Gminy Zbigniew Gamza oraz p. o. Komendanta PSP Rafał Adamczyk.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności