Budżet Gminy

Budżet 2018

 • Drukuj

Uchwała IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie opinii o przedlożonym przez Wójta Gminy Marklowice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem

Poniższe zestawienie stanowi tylko wyciąg uchwał dotyczących budżetu gminy Wszystkie uchwały publikowane są na bieżąco zakładce BIP - Rada Gminy - Uchwały


 • XXXIII/181/17 - uchwała w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2018 rok.
 • XXXIII/183/17 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie gminy Marklowice na 2017 rok.
 • XXXIV/189/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • XXXV/194/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • XXXVIII/211/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • XXXIX/220/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • XL/227/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • XLI/231/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • II/19/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.
 • III/29/18 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2018 rok.