Logo Gminy Marklowice
Powróć do: Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Marklowicach przy ul. Cmentarnej 9.

Tel. 506 025 137

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Marklowic mogą przywieźć i oddać w PSZOK następujące odpady:

 • papier,
  - tworzywa sztuczne,  metal,  opakowania wielomateriałowe,
  - szkło,
  - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  - urządzenia zawierające freony,
  - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyte opony - 8 szt. z jednej nieruchomości na rok,
  - przeterminowane leki i opakowania po lekarstwach,
  - rozpuszczalniki,
  - kwasy,
  - alkalia,
  - odczynniki fotograficzne,
  - środki ochrony roślin,
  - oleje i tłuszcze jadalne,
  - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,
  - detergenty,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 1m3 z nieruchomości na rok,
  - odpady wielkogabarytowe,
  - odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
  monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
  - tekstylia i odzież,
  - bioodpady, które nie są odpadami podlegającymi biodegradacji, a tym samym nie powinny być gromadzone w kompostownikach, np: kości, pochodzące z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów.

PSZOK III kwartał 2024 r.

Miesiąc Dni miesiąca
Środy – czynne od  7:00 do 17:00 Wybrane dni miesiąca – czynne od 7:00 do 14:00
Czerwiec 5, 12, 19, 26 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28
Lipiec 3, 10, 17, 24, 31   1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30
Sierpień 7, 14, 21, 28 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30
Wrzesień 4, 11, 18, 25 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30