W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 tj. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Marklowice wystąpiła z własnym wnioskiem, który należało złożyć w bardzo krótkim czasie i uzyskała grant na zakup 32 sztuk laptopów oraz 4 sztuk komputerów stacjonarnych na kwotę 90.000,00 zł. Wielkim problemem było dotarcie do rodzin spełniających kryteria wniosku. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu naszych urzędników zrealizowaliśmy nasz wniosek w całości. W dniu 19.09.2022 r. w Urzędzie Gminy Marklowice Wójt Gminy Tadeusz Chrószcz w obecności pracowników przekazał uroczyście pierwszy sprzęt komputerowy dzieciom z rodzin popegeerowskich. Pozostały sprzęt ze względu na jego ilość przekazywany jest sukcesywnie w Urzędzie Gminy.

Dofinansowa...
Dofinansowanie PPGR 2022 Dofinansowanie PPGR 2022
Dofinansowa...
Dofinansowanie PPGR 2022 Dofinansowanie PPGR 2022
Dofinansowa...
Dofinansowanie PPGR 2022 Dofinansowanie PPGR 2022
Dofinansowa...
Dofinansowanie PPGR 2022 Dofinansowanie PPGR 2022

 

banner na strone ppgr2